Välkommen till kursen Samtal med barn 7,5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 46/2019-03/2020.

Kursnamn

Samtal med barn 7,5 hp

Kurskod

SAA021

Anmälningskod

15106

Ansvarig akademi

Akademi för hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

Ulla Forinder

E-post: ulla.forinder@hig.se

Tel: 026-648983

Erika Ehn

E-post: erika.ehn@hig.se

Tel: 026-648247

Kursadministration

Marie Åhrman

E-post: Studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 4 november -10 november

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

  • Kursens schema
  • Schema finns tillgängligt senast 4 veckor före kursstart.
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen, som ges på avancerad nivå och genomförs på halvfart, är upplagd som distanskurs med tre obligatoriska seminarier i Gävle. OBS! Föreläsningsdagarna med påföljande seminarier sker på Högskolan i Gävle. Seminarierna varierar i form och innehåll och det framgår av respektive tillfälle. Seminarierna som sker i tre mindre grupper (A, B och C) är obligatoriska och en del av kursens examination. Som student förväntas du vara väl förberedd inför varje seminarium och dessutom bidra aktivt under själva seminarietillfället.

Kursen är upplagd i tre olika delar (block) där vi närmar oss kursens målsättning på olika sätt. Det första blocket innebär en introduktion i samtal med barn genom att fundera på ett samtal du själv haft som barn. Block två innebär en introduktion i olika modeller för att genomföra ett samtal med barn som professionell. I detta avsnitt ska du också själv genomföra ett samtal, dock inte som professionell. Det tredje och sista blocket innebär att du ska tillämpa kursens begrepp och teori i ett ”tänkt” professionellt samtal inom socialt arbete.

Kursen innebär en hög grad av självständigt arbete. Ett genomgående drag i kursen är att litteratur, föreläsningar, seminarier och andra former av undervisning och lärande ska bearbetas självständigt av dig eller i den studiegrupp du ingår i.

Du förväntas att självständigt genomföra olika kursuppgifter och därmed redogöra för olika teorier och professionella tillvägagångssätt samt kritiskt reflektera över olika metoder vid samtal och intervjuer med barn och ungdomar i utsatta livssituationer. Utöver det ingår att problematisera det egna professionella förhållningssättet i kommunikation och samtal med barn och ungdomar. Du ska även delta i studiegruppsträffar (via internet) och tillsammans med de övriga gruppmedlemmarna genomföra uppgifter.

Kursplanen, där kursmål, innehåll, kurslitteratur m.m. framgår, finns att hämta via högskolans hemsida.


Övrig information
Observera att kursen kräver närvaro vid tre (3) tillfällen i Gävle.

 

Kommunikationssätt

Föreläsningar och seminarier på högskolan i Gävle, ZOOM och Blackboard.

För deltagande i kursen behöver du kontrollera att du har tillgång till en dator som inte är äldre än tre år, har ett headset med en usb-anslutning samt en fast uppkoppling till internet. Kursens kommunikation sker främst via Blackboard (Bb). Där läggs information, undervisningsmaterial och studieuppgifter ut löpande. Det är också där du lämnar in fullgjorda studieuppgifter samt kommunicerar med lärare och kurskamrater.


Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Marie Åhrman Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)