Välkommen till kursen Det globala klassrummet- introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux 7,5 hp


På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på kvartsfart under vecka 36-03

Kursnamn

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux 7,5 hp

Kurskod

SLU501 Uppdragskurs skolverket

Anmälningskod

12212

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Gustavsson

anna.gustavsson@hig.se

072-2508891

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Anna Gustavsson och kommer vara kursansvarig samt undervisande lärare på kursen "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning 7-9, gy och vux 7,5 hp" som startar på distans och går på kvartsfart under höstterminen från veckorna 36-03. Att studera på distans innebär att kursen "i huvudsak" sker på distans där majoriteten av våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via "Zoom" vilket är högskolans webbverktyg. Under kursen kommer vi också att träffas under ett längre seminarium på campus. Ni förväntas alltså vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra på distans och på campus.

Kursmomentet behandlar individuella och externa faktorer som kan påverka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande i språkligt heterogena lärmiljöer. Vidare behandlas skolans organisation, lärarkompetens samt betydelsen av en studie- och yrkesvägledning för alla elevers och i synnerhet flerspråkiga elevers skolframgång. Kursinnehållet fördjupar hur interkulturalitet, ett inkluderande förhållningssätt och kunskap om etnocentriska mönster kan bidra till normkritisk medvetenhet kring utbildning och samhälle.

Kursen behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och praktiskt tillämpning i den egna undervisningen och kursdeltagarna övas i att synliggöra och värdera flerspråkiga elevers hela språkrepertoar. Vid kursuppföljning och bedömning övas även kursdeltagarna i att beakta flerspråkiga elevers förutsättningar och behov utifrån individuella och sociala faktorer.

Examination sker muntligt och skriftligt med bedömningen G-U. Ett omtentamenstillfälle erbjuds och kursdeltagaren blir informerad om datum senast två veckor innan omtentamenstillfälle. Skulle även omtentamen bedömas U ges tentamen vid nästa tillfälle då kursen ges.

Inplanerade träffar är: v. 36, 4/9 onsdag 17-18.30, v. 39, 24/9 tisdag 16-18.30, v. 42 16/10 onsdag 16-18.30, v. 45, 5/11 tisdag 09.30-16.00 innedag, v. 48, 26/11 tisdag 16-18.30, v. 50, 11/12 onsdag 17-18.30 frågestund inför tentamen, v. 2-3, 10/1-19/1 hemtentamen. Något datum kan komma att ändras, och ni blir informerade i så god tid som möjligt.

Kommunikationssätt

Kursens upplägg är sådant att jag kommer att spela in föreläsningar som ni får tillgång till på "Blackboard" i god tid före seminarierna och föreläsningarna kan ses när som helst under kursens gång. Därefter träffas vi under seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information på "Blackboard". Vissa seminarier är examinerande och detta framkommer i studiehandledningen samt poängteras vid introduktionen.

Mer information om hur och när vi träffas under terminen kommer ni att få den 4/9 kl. 17-18.30 då vi träffas på Zoom och länk informerar jag er om i god tid före kursstart.

En god idé är att se till att ni vid kursstart har en fungerande webbkamera och mikrofon. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte deltaga under seminarierna.

Vi på högskolan i Gävle önskar er välkomna samt lycka till med era studier.

Med vänlig hälsning
Anna Gustavsson

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Stöd, service och support

Biblioteket

Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via webbsidan med ditt användarkonto.

Gratis Microsoft Officepaket

  • Som student har du möjligheten att installera Microsoft Office på upp till fem datorer. Officepaketet innehåller Word, Excel, Powerpoint, Outlook och Onenote.

Studentcentrum

Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också Café Prego. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden

På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Trådlöst nätverk (wifi)

  • Nätverket Eduroam (EDUcation ROAMing) ger dig tillgång till internet på Högskolans campus samt på andra universitet och högskolor som är anslutna till Eduroam. Eduroam fungerar dessutom på flera flygplatser, järnvägsstationer och hotell.

Webbmöten via Zoom

  • Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.
Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)