Välkommen till kursen Kreativt skrivande 31-45 hp, 15 hp! campus

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-45.

Kursnamn

Kreativt skrivande 31-45 hp

Kurskod

SLG305

Anmälningskod

12204

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Jan Sjölund

jan.sjolund@hig.se

026-648172

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti - 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

I mångt och mycket är Kreativt skrivande 31-45 hp en ren fortsättning på Kreativt skrivande 1-30 hp som ni läste VT19. Då läste ni två 7,5-poängskurser i Litterär gestaltning – men bara en i Journalistiskt skrivande. Alltså inleder vi höstterminen med kursen Journalistiskt skrivande 2, 7,5 hp, där vi tar oss an reportaget och opinionsjournalistiken. Därefter kommer momentet Skrivprojekt, 7,5 hp, då ni själva väljer att skriva på antingen ett skönlitterärt eller journalistiskt manus över hela fem veckor. Där krävs en ökad självständighet från er sida – man kan kalla detta skrivprojekt för ett slags B-uppsats i Kreativt skrivande. Vad vill – eller måste – du skriva?
Kursens första seminarium hålls tisdagen den 3 september kl 9.15-12.00 (sal i schemat). Då sker också registreringen till kursen – alltså måste den som inte kan komma den dagen höra av sig för att bli registrerad! Upplägget i övrigt är ungefär detsamma som programmets förra termin; ni kommer att känna igen er!

Kommunikationssätt

Informationen från oss lärare till er studenter sköts via kursens egen sida på Blackboard (som redan nu i sommar ligger öppen för er) och under träffarna på Högskolan i Gävle. I övrigt är det bara att ni mailar ansvarig lärare (eller mig som kursansvarig) när ni behöver fråga om något. Vi svarar oftast snabbt. Jag är emellertid tillbaks från semestern först den 14 augusti. Vi hörs och ses! / Janne

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)