Välkommen till kursen Svenska för ämneslärare 61-90, 30 hp! distans!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-03.

Kursnamn

Svenska för ämneslärare 61-90

Kurskod

SVG506

Anmälningskod

12200 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Britt Johanne Farstad

britt.j.farstad@hig.se

073-5967944

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Terminens första kursmoment är Skrivande och skrivteorier. Ansvariga lärare är Katharina Andersson och Ann Blückert. Kursmomentet börjar den 3 september. Den planerade uppläggningen är att kursträffar äger rum på tisdagar och torsdagar. Campusgruppen träffas på förmiddagen och distansgruppen på eftermiddagen. Kurstillfället den 17 september äger rum på eftermiddagen och innebär en speciell möjlighet att delta i en konferens med temat digitalisering där lärarstudenter på Högskolan i Gävle möter forskare. Aktiviteter som sker då är bland annat föreläsningar och diskussioner om utmaningar och möjligheter med digitalisering, paneldebatt, gruppsamtal med studenter och möjlighet att prova tekniker. Det blir en kombination av att lyssna, pröva och diskutera. Boka in 17 september kl. 13–17 så att du kan vara med.

Det blir innedag i Gävle för båda grupperna den 1 oktober. Den 4 oktober blir det en heldagstentamen (hemtentamen). Schema och studiehandledning kommer att finnas i Blackboard senast den 5 augusti.

Kursmomentet Svenskan från runtid till nutid startar v. 41 med Helena Wistrand som lärare. En studiehandledning med schema och ytterligare information kommer inför momentets start. Kursmomentet består av självständig läsning av kurslitteratur med stöd av förinspelade föreläsningar samt av schemalagd undervisning. Den schemalagda undervisningen kan innehålla kortare kompletterande föreläsningar, diskussioner rörande kurslitteraturens innehåll, samt arbete med analys av språkhistoriska källtexter. Undervisningen bedrivs på campus för campusstudenter och i Zoom för distansstudenter.

Examinationen är preliminärt planerad så att mindre individuella analysuppgifter av språkhistoriska källtexter under kursmomentets gång vävs samman med kurslitteraturens teori till en större examinerande individuell skrivuppgift i kursmomentets slut. Källtexterna härrör från de språkhistoriska epokerna runsvenska, äldre och yngre fornsvenska, samt äldre och yngre nysvenska och kan tillhöra olika genrer såsom minnesinskrifter, lagtexter och andra juridiska dokument, dagboksanteckningar, satir, litterär prosa och lyrik. Dessa texter kan till viss del komma att tillhandahållas av läraren, men kan också delvis komma att väljas individuellt av varje student, utifrån intresse men i samråd med läraren.

För att man ska klara kursmomentet behövs kunskaper från momentet Svenskan språkets struktur och utveckling om exempelvis ordklasser, fraser, satsdelar och satser. Om man är medveten om att man delvis har glömt bort sådana kunskaper, kan det vara en god idé att repetera dem innan momentet startar.

Den kurslitteratur som behöver införskaffas i god tid före kursmomentets start är följande:

Moberg, Lena & Westman, Margareta (red.) (2013). Svenskan i tusen år: glimtar ur svenska språkets utveckling. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Pettersson, Gertrud (2005). Svenska språket under sjuhundra år: en historia om svenskan och dess utforskande. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Vecka 46-03 går kurserna Litteraturdidaktik och Litterär fördjupning parallellt. Uppstart för både campus och distans blir tisdag 12 november. All information om dessa kurser kommer att ligga på kursens BB-sida innan kursstart. Undervisande lärare är Cecilia Annell och Britt Farstad. I momentet Litteraturdidaktik läser vi romaner ur världslitteraturen och litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska texter. Det blir föreläsningsseminarier på tisdagar. I momentet Litterär fördjupning ska ni skriva en egen uppsats, en analyserande text utifrån ett tema som undersöks tillsammans under kursens gång. Innedag planeras till 14 januari. Mer information kommer på BB.

Kommunikationssätt

IKommunikation sker via Blackboard och vid undervisningstillfällen via Zoom och innedagar.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)