Välkommen till kursen Svenska som andraspråk 31-60, 30 hp! distans.

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23 (ht19 / vt20).

Kursnamn

Svenska som andraspråk 31-60 hp

Kurskod

SLG307

Anmälningskod

12210

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Nina Begovic Jönsson

nina.begovic@hig.se

070-9543536

Kursadministration

Monika Karlsson

studentsupport@hig.se


Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 aug - 1 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag heter Nina Begovic Jönsson och kommer vara kursansvarig på kursen Svenska som andraspråk 31–60 hp som startar på distans och går på halvfart under höstterminen 2019. Att studera på distans innebär att kursen i huvudsak sker på distans där majoriteten våra föreläsningar och seminarier kommer att ske via Zoom. Under kursen kommer vi också att träffas under seminarier på campus. Ni förväntas alltså vara aktiva och föra dialog med lärare och med varandra på distans och på campus. Antalet fysiska träffar per kursmoment varierar från 0–2 träffar. Mer information om detta kommer i augusti (på BB). För HT19 kommer vi att träffas en gång på campus och det inträffar under moment 2, den 19/11 kl. 9:30– ca 16:00.

Under höstterminen 2019 kommer ni att läsa två delmoment: Att lära på ett andraspråk 7,5hp samt Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer 7,5 hp. Under vårterminen 2019 fortsätter kursen med delmoment Litteraturdidaktik i flerspråkiga klassrum 7,5 hp och kursen avslutas med en Uppsats på 7,5 hp. Se kursplanen för mer information om innehållet i kursens olika moment.

Det första delmomentet, Att lära på ett andraspråk, pågår under v. 36–45. I denna kurs möter ni Anna Gustavsson (anna.gustavsson@hig.se). Momentet handlar bland annat om hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning. Under detta moment kommer alla träffar att ske på distans.
Det andra delmomentet under höstterminen börjar v.46 och pågår till och med v.03. I detta moment träffar ni mig och Anna. I momentet kommer vi bland annat att definiera och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett andraspråk, med fokus på genrepedagogik. I momentet kommer vi att endast träffas på distans.

Mer information om hur och när vi träffas under terminen kommer ni att få den 3/9 kl. 17:00–18:30 då vi träffas på Zoom för att inleda kursen. Denna träff inleds med en övergripande beskrivning av kurspaketet i sin helhet följt av information om det första momentet. Information om första momentet kommer att ges av Anna Gustavsson som också är ansvarig lärare under det första momentet. Se till att ni har fungerande kamera och mikrofon vid tillfället. Utan mikrofon och webbkamera kan du inte delta under seminarierna.

Preliminärt schema över seminarier v. 35-45
Att lära på ett andraspråk (v.36–45). Kan till viss del komma att justeras.
En komplett studiehandledning med uppgiftsbeskrivning, examination, vilken litteratur ni ska skaffa och betygskriterier kommer ut på BB i god tid innan kursen startar. Kurslitteraturen i kursplanen examineras i kursen. Det kan tillkomma någon extra litteratur/artikel och detta presenteras då vid kursstart. Vill du förbereda dig för kursens första moment redan nu kan du börja läsa Axelsson (2013) samt Cummins (2001). Se kursplan. Nedan anges datum/plats, tid och innehåll

v. 36 3/9 tis, via Zoom kl. 17:00–ca 18:30
Genomgång av upplägg, kursplan, bedömning samt registrering.

v.38 18/9 tis, via Zoom kl. 16:00– ca 18:30
Lärmodul 1. Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 40 1/10 tis, via Zoom kl. 16:00–ca 18:30
Lärmodul 2. Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 42 29/10 tis, via Zoom kl. 16:00–ca 18:30
Lärmodul 3.Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 44 30/10 tis, via Zoom kl. 16:00–ca 18:30
Frågestund, återkoppling av kursinnehåll etc.
Hemtenta 1/11–10/11


Preliminärt Schema över seminarier v. 46-03
Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer (v.46–03)
En komplett studiehandledning med uppgiftsbeskrivning, examination, vilken litteratur som ni ska skaffa och betygskriterier kommer ut på BB i god tid innan kursen startar. Nedan anges datum/plats, tid och innehåll.

v. 46 12/11 tis, via Zoom kl. 17:00–18:30
Genomgång av upplägg, kursplan, bedömning samt registrering.

v. 47 19/11, på Högskolan i Gävle Sal: 31:216, kl. 09:30– ca 16:00
Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v. 50 10/12, via Zoom kl. 16:00–18:30
Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.

v.2 7/1, via Zoom kl. 16:00–18:30
Mer information i studiehandledning som nås via Blackboard innan kursstart.
Hemtenta 10/1–19/1

Kommunikationssätt

Kursens upplägg är sådant att vi kommer att spela in föreläsningar som ni kommer att få tillgång till i god tid innan seminarierna och föreläsningarna kan ses när som helst under kursmomentets gång. Därefter träffas vi i Zoom eller på Campus under examinerande seminarier och bearbetar föreläsningarna och litteraturens innehåll. Vi kommer att i god tid lägga ut information (läsanvisningar, betygskriterier, examinationsuppgifter och studiehandledning) på Blackboard.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Om du inte ännu registrerat dig så lämnar du återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du vill avbryta kursen efter att du registrerat dig, så gör du det i Ladok. Om du gör avbrottet inom tre veckor efter kursstart kan du söka och bli antagen till kursen igen.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)