Välkommen till kursen Ledarskap (inkl. VFU), 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-45.

Kursnamn

 Ledarskap (inkl. VFU) 15hp

Kurskod

UKG532

Anmälningskod

13355

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Cresantus Biamba

E-post: Cresantus.Biamba@hig.se

Telefon: 026-64 85 43

Kursadministration

Ellen Clavebro

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti - 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Hej och välkomna till kursen Ledarskap (inkl. VFU) 15 hp!

Denna kurs ger dig möjligheter att utveckla din förståelse för de relationella processerna i pedagogiska verksamheter, där ledaren har ett särskilt ansvar för såväl individen som gruppen och det större sammanhanget. Kursen avser att ge redskap för att utöva ett professionellt ledarskap, vilket kräver såväl en bas i forskningsbaserad kunskap som tillfälle att träna på att leda grupper i undervisningspraktiken.

Kursstart är den 2 september. Första innedagen är torsdagen den 12 september, kl 09:00 - 16:00. Dagen är inte formellt obligatorisk då inga examinerande uppgifter genomförs, men det har visat sig att studenter som inte deltar vid kursupptakten får svårare att klara kursen. Det finns inte möjlighet för kursansvarig att svara på detaljfrågor som tas upp under denna dag i efterhand. Slutgiltiga exakta tider och lokaler kommer att framgå via länken till kursens schema (se sida 1) och i Blackboard. Denna information kommer att finnas tillgänglig senast två veckor före kursstart.

I kursen behandlas teorier, modeller och synsätt kring ledarskap ur ett historiskt perspektiv. Dessutom behandlas teorier om hur grupper och grupper med olika sammansättningar fungerar, med särskilt fokus på ungdomsgrupper och ledarskapets betydelse för grupprocesser och möjligheter till lärande. Kopplat till detta behandlas kommunikation, kommunikationsmönster och konflikthantering samt olika former av kränkande behandling och mobbning i fysiska och virtuella miljöer. Vidare fokuserar kursen på ledarskapets institutionella inramning och det egna förhållningssättets betydelse för rollen som lärare och ledare.

Avslutningsvis behandlas barns/ungdomars relation till IT och media med risker och möjligheter samt IT som resurs för att leda och organisera lärararbetet. I den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU), får du träna och utveckla ditt praktiska ledarskap. VFU:n ger dig möjlighet att aktivt använda dig av den teori och de perspektiv du mött i kursen, men också att tydliggöra, utmana och fördjupa den teoretiska kunskapsbas du erhållit via kurslitteratur, föreläsningar och seminarier.

Examination bestå r av tre skriftliga examinationsuppgifter som redovisas på examinerande seminarier, se studiehandledning. Kursen är uppbyggd kring föreläsningar (inspelade webfö relä sningar och liveföreläsningar), litteraturseminarier, webbaserad kommunikation (främst Blackboard och Zoom).

Kommunikationssätt

Förutom muntlig kommunikation under kursens innedagar används Blackboard, email och Zoom som verktyg för kommunikation över tid och rum. 

Zoom är ett webbkonferensverktyg och ett viktigt kommunikationsmedium för dig som 
distansstudent. Det innebär att ni alla förväntas ha headset (hörlurar och mikrofon) och om möjligt också webbkamera.


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Ellen Clavebro Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)