Välkommen till kursen Ledarskap och sociala relationer (distans), 5 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 36-39.

Kursnamn

Ledarskap och sociala relationer

Kurskod

UKG516

Anmälningskod

13331

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare

Anna Eriksson

E-post: Anna.Eriksson@hig.se

Tele: 026-64 85 45

Kursadministration

Ellen Clavebro

E-post: studentsupport@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 26 augusti - 1 september

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan

Litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Välkommen till en kurs med fokus på ledarskap och sociala relationer. Det är en fempoängskurs med ett spännande innehåll kring förskollärarens demokratiska ledarskap där vi bland annat kommer att beröra relationer, förhållningssätt och bemötande ur olika perspektiv. Undervisande lärare i kursen är Anna Eriksson och Britt-Marie Sandin Andersson.
Fyra veckor innan kursstart finns det gällande schemat för kursen angivet i KronoX (samma datum som du finner nedan).
 
Kursen är sökbar i Blackboard för studenter i början på vecka 34 och då kan du själv skriva in dig. Där finner du vidare information om kursens innehåll.

En vecka innan kursstart registrerar du dig i Ladok. Om du inte kan registrera dig själv kontaktar du kurs- och programadministration. Information finns på hig.se – Student – Dina studier – Kursregistrering.

Kursen innehåller bland annat två campusbaserade träffar bestående av föreläsningar och seminarier som bygger på aktivt deltagande. De campusbaserade träffarna är examinerande. Dessutom ingår litteraturstudier, gruppdiskussioner-/arbeten, gruppuppgifter och individuell inlämningsuppgift. Vi kan även komma att mötas via Zoom.
Kursstart och introduktion sker via Blackboard v. 36.

Campustillfällen är:
Måndag den 23 september kl. 9.15–16.00 i sal 31:520 (examinerande seminarium)
Tisdag den 24 september kl. 9.15–16.00 i sal 23:213 (examinerande seminarium)

Kursen examineras genom seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp.

Kommunikationssätt

Information och kommunikation sker via Blackboard (som öppnas i början på vecka 34) och Zoom. Under fliken Information kommer Studiehandledningen med schema samt kursens upplägg och uppgifter att finnas

Övrig information
Litteratur
Inför kursstarten 2019 har kurslitteraturen reviderats och stämmer inte helt med kursplanens litteraturlista. Nedan finns den aktuella litteraturlistan (samma som ni redan fått ta del av via anslag på Blackboard under vt 19) och den kommer även att finnas på Blackboard under fliken Information.  

Kurslitteratur UKG516 ht 19 (reviderad)
Arnér, E. & Sollerman, S. (2018). Barnet och förskolans pedagogiska ledarskap. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur. sidor: 118
Crick, N. R., Casas, J. F. & Mosher, M. (1997). Relational and Overt Aggression in Preschool. Developmental Psychology, 33(4), 579 - 588. Finns på webben och på Bb
Jensen, R. & Kranmo, A.L. (2016). Att utforska praktiken i förskolan. Lund: Studentlitteratur. sidor: 189
Karlsson, I. (2018). Familjeaktiv inskolning i förskolan: nya roller för förskolepedagoger. Venue, 7(1), 1-6. doi:10.3384/venue.2001-788X.1879 Finns på webben
Lindgren, A. & Sparrman, A. (2003). Om att bli dokumenterad: Etiska aspekter på förskolans arbete med dokumentation. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2), 58 - 69. Finns på webben  
Norlén, A. (2013). Stopp! Min kropp!. Stockholm: Rädda Barnen. sidor: 17. Finns på webben
Rädda Barnen (2016). Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn. Stockholm: Rädda Barnen. sidor: 15. Finns på webben
Rädda Barnen (2016). Första hjälpen vid oro för ett barn. Stockholm: Rädda Barnen. sidor: 9. Finns på webben
SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. Finns på webben
SFS 2008:567. Diskrimineringslag. Stockholm: Kulturdepartementet. Finns på webben
SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Finns på webben
Simonsson, M. & Markström, A.M. (2013). Utvecklingssamtal som uppgift och verktyg i förskollärares professionssträvanden i interaktion med föräldrar. Tidskrift for Nordisk Barnehageforskning, 6(12), 1 - 18. Finns på webben
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket. Finns på webben
Stoor-Grenner, M. & Kirves, L. (2010). Mobbar även små barn?. Helsingfors: Folkhälsan. sidor: 58. Finns på webben och på Bb
Öhman, M. (2009). Hissad och dissad: om relationsarbete i förskolan. Stockholm: Liber. sidor: 255
Öhman, M. (2016). Samspelsbar och samtalsklar: om samtal i förskolan och skolan. Stockholm: Liber. sidor: 240
Material från nätet


Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Ellen Clavebro Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-07-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)