Välkommen till sommarkursen Etik och ledarskap 15 hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema.

Kursinformation

Kursen ges på helfart 24-33

Kursnamn

Etik och ledarskap 15 hp

Kurskod

HRE00A

Anmälningskod

33200

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Kerstin Jurdell

E-post: kerstin.jurdell@hig.se

Tel: 070-8582248

Kursadministration

Monika Karlsson

E-post: mks@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering i ladok: vecka 23, 3-9 juni

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg

Kursupplägg

Undervisningen är förlagd till heldagsundervisning 10.00-15.00 med start v.24 under juni månad. Examination äger dels rum sista undervisningstillfället i juni månad genom att ha skrivit och redovisat ett PM kring kursens innehåll. Ett ytterligare PM skrivs efter sommaren och redovisas på avslutningstillfället och examination i vecka 32. Undervisningen kommer att varva föreläsningar med övningar som kräver deltagarnas aktiva närvaro där egna erfarenheter kring ämnet blir en grund för inlärning. Undervisningen är inte obligatorisk men innehållet i PM ska spegla både lektioner samt litteraturen.

Två kursböcker byts ut nämligen Lindgren Ödén, Birgit (2015). Från ung till vuxen i omställningens tid samt Hedin, Ulla-Carin, Hedin/Herlitz m.fl. (Red.) (2015). Arbetsintegrerande sociala företag: - organisation, ledarskap och delaktighet som blir ref. litt.

Obligatorisk kurslitteratur är istället

Singer, Peter (1998). Hur ska vi leva?: Etik i egennyttans tid. Stockholm: Natur & kultur. sidor: 336 (finns att köpa på engelska)

Bushe, Gervase (2014). Klart ledarskap: utveckling av samarbete och partnerskap. Stockholm: Ekerlids. (348 s).

Undervisningen är förlagd till följande sju dagar mellan 10.00–15.00, tisdag 11/6, torsdag 13/6, måndag 17/6, onsdag 19 juni, tisdag 25 juni, torsdag 27 juni samt examination torsdag 8 augusti,
Varmt välkomna
Kerstin

Kommunikationssätt

Vi använder BlackBoard där information och kommunikation sker. IT support hjälper dig på Högskolan om du har svårigheter att logga in och använda BlackBoard.

Närvaro skapar en kvalitativt bättre inlärning då ett flertal teorier presenteras utanför kurslitteraturen. Vi kommer att se utdrag ur en film om filosofen Hannah Arendts tankegångar om totalitarismen samt vid varje lektionstillfälle arbeta med gruppövningar med etiska frågeställningar.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Ladok senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar. Ansök gärna direkt när du har blivit antagen.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Zoom
Zoom är ett verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2019-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)