Välkommen till kursen Bild i skolan 30hp (distans)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 03–22.
Kursnamn

Bild i skolan (distans)

Kurskod

BPG301

Anmälningskod

23110

Ansvarig akademi

Akademin för Utbildning och Ekonomi

Kursansvarig lärare


Ingela Fernström

E-post: ingela.fernstrom@hig.se

Tel: 070-202 78 75

Kursadministration

Jenny Jansson

E-post: jenny.jansson@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 8 januari - 14 januari

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Hej och varmt välkommen till kursen ”Bild i skolan”!

Vi startar kursen tisdagen den 16 januari kl. 9:00 – 11:30 i sal 31:520 här på Högskolan i Gävle. Då kommer vi att ha en kursintroduktion där vi presenterar de olika momenten i kursen samt ha en genomgång av studiehandledningen. På eftermiddagen arbetar ni praktiskt i sal 31:219.

Kursen ”Bild i skolan” innehåller gestaltande processinriktat och estetiskt arbete i bild där olika tekniker, material samt teoretiska perspektiv relevanta för bildämnet i grundskolan behandlas. Kursen behandlar så väl ämnesspecifik som ämnesintegrerad verksamhet med fokus på estetiska lärprocesser. Under momenten praktiseras, diskuteras och problematiseras bland annat visuell kultur, digitala tekniker och bedömning av bildskapande arbete i grundskolan.

Kursen är indelad i fyra moment; Gestaltande praktiskt bildarbete, Digitala metoder, Visuell kultur och bedömning av bildskapande arbete samt Elevers estetiska lärprocesser – ett bildprojekt. I momenten ingår praktiska och teoretiska uppgifter. Undervisningen kommer att bestå av workshops, föreläsningar, seminarier, litteratur seminarier via Adobe Connect, enskilda uppgifter och grupparbeten. Varje arbetspass är obligatoriskt, vilket innebär att du måste deltaga aktivt på lektionerna i det praktiska arbetet för att bli examinerad. Är du borta vid något tillfälle kan du få en extra inlämningsuppgift. Vid sidan av de uppgifter som du gör under innedagar tillkommer praktiska uppgifter att arbeta med hemma i respektive moment. Dessa uppgifter är examinerande. Examinerande textuppgifter ingår i kursen. I studiehandledningen framgår kursmål, betygskriterier, såväl processkriterier som kriterier för skrivuppgifter, samt inlämningsdatum.

Då vi arbetar mycket praktiskt med olika material och tekniker i momenten tar vi ut en materialavgift på 400 kronor. Ni kommer att få ett inbetalningskort under terminen.

Innedagar för kursen:
16 - 18 januari
27 – 28 februari, 1 mars
26 – 28 mars
24 – 26 april
29 - 31 maj (en av dagarna, vilken meddelas senare)

Litteraturseminarier via Adobe Connect:
8 februari
9 mars
16 april

Lärare på kursen är:
Ingela Fernström, inafem@hig.se
Johannes Ramö Streith, josrah@hig.se
Lena O Magnusson, leaman@hig.se
Yvonne Lindh, yvelih@hig.se

Kommunikationssätt

Information om kursen kommer i första hand ges via Blackboard. På Blackboard lämnar du också in dina skriftliga kursuppgifter. Här kan även kommentarer till uppgifter finnas.

Vill du få tag i kursansvarig eller andra lärare rekommenderar vi mejlen. Frågor som rör enskilda moment ställs till respektive lärare medan kursansvariga svarar på frågor om kursen som helhet.

Centrala genomgångar under momenten kommer att filmas och läggas upp på Blackboard. De examinerande litteraturseminarierna kommer att genomföras i Adobe Connect. Information om dessa kommer att ges av undervisande lärare i respektive moment.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

 

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-03-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)