Välkommen till kursen Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7,5hp (campus)

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 13-22.

Kursnamn

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A

Kurskod

FEG130

Anmälningskod

21104

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Erika Persson

E-post: erika.persson@hig.se

Tel: 070-518 58 92

Kursadministration

Angelica Selin

E-post: kurs-aue@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2018-03-19 - 2018-03-25

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg

Kursupplägg

Välkommen till denna campuskurs som börjar måndagen den 26 mars, kl. 09.00-12:00 i vårt ”VIRTUELLA KLASSRUM” på Adobe Connect. Här kommer vi ge alla föreläsningar men själva övningstillfällena sker ”fysiskt” i klassrum på Högskolan i Gävle. Föreläsningarna kommer även att spelas in och i efterhand publiceras på Blackboard: https://connect.sunet.se/r41ota9566y/


Den 26 mars håller jag en introduktion till kursen och dess upplägg, men även föreläsning 1. Föreläsningsmaterial kommer att finnas tillgängligt på Blackboard (BB) inför varje föreläsningstillfälle. Föreläsningarna sker online (riktar sig även till kursen 21129 samt 21130) och du kan ställa frågor och interagera med mig och övriga åhörare antingen genom att chatta eller om du vill koppla på en mikrofon. De flesta brukar välja att chatta. På kursens blackboardsida finns detaljerad information om vad du behöver göra för att kunna använda ovanstående länk (så att du kommer in i ”klassrummet”).

PRAKTISKA ÖVNINGSTILLFÄLLEN SKER I SAL PÅ CAMPUS

Kursen består av 9 onlineföreläsningar och 8 praktiska övningstillfällen i sal på Högskolan, då vi träffas ”face to face”. Vi samkör två campuskurser. Därför är det jätteviktigt att du kollar schemat noggrant för att se vilket övningstillfälle du ska gå på:

Är du ATM-student (ekon.ingenjör, industriell ekonomi, miljöstrateg), så har du första övningstillfället tisdag 3/4, kl 09.00-12.00, sal 31520, och under rubriken moment på schemat står det ”Övningstillfälle 1 - Endast för ATM-studenterna campus - Se övningar på BB”.

Jag ser med stort intresse och engagemang fram emot att få möta er och guida er genom denna kurs i ekonomi och verksamhetsstyrning. Vi kommer att behandla grundläggande begrepp och modeller inom främst traditionell verksamhetsstyrning. De centrala begreppen är budgetering, produktkalkylering och investeringskalkylering.

Examinationsmomenten i denna kurs är:

  • Inlämningsuppgift 1 Budget.(gruppuppgift). Presenteras och lämnas ut i samband med föreläsning om budget den 3/4. Deadline måndag 20/4 kl 16.00. Se instruktioner på kursens BB-sida.
  • Inlämningsuppgift 2 PM i prestationsmätning. (gruppuppgift) Presenteras i samband med kursstarten den 26/3. Deadline onsdag 20/5 kl 16.00. I PM-arbetet examineras även vetenskapsteoriboken Sohlberg & Sohlberg, ”Kunskapens former”.
  • Skriftlig tentamen äger rum i vecka 22, onsdag 30/5, 09.00-14.00 och omtentamen i vecka 33, onsdag 15/8. Det är endast den skriftliga tentamen som är betygsgrundande. Inlämningsuppgift 1 och 2 är ej betygsgrundande men obligatoriska.

BILDA GRUPP UNDER VECKA 13

Redan under kursens första vecka, vecka 13, vill jag att ni bildar grupper om 5-6 personer. Se BB för inskrivning av grupper. I denna grupp gör ni både inlämningsuppgift 1 och 2.

För mer detaljerad information kring kursupplägg och examination, läs studiehandledningen för kursen som ligger under ”Information” på kursens Blackboardsida.

Föreslår att ni i god tid införskaffar kurslitteraturen.

KURSENS BLACKBOARDSIDA ÄR GEMENSAM FÖR BÅDA

CAMPUSKURSERNA 21104 OCH 21130

Ber dig notera att vi har samma Blackboardsida för båda campuskurserna 21104 och 21130. Innan kursstart, ta del av den information som finns på Blackboard. Den mesta informationen gäller båda campuskurserna, men ex.vis inskrivning av grupp och information kring examinationsseminarium anges under specifik rubrik ”ATM-studenterna (Ekonomiingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi, miljöstrateg). – kurs 21104”

Kurslitteratur

Beställ kurslitteraturen så snart som möjligt:

Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling. Studentlitteratur. sidor: ca 510

Andersson, G., (senaste upplagan). Ekonomistyrning - Beslut och handling, Övningsbok.

Studentlitteratur. sidor: ca 245

Sohlberg, P. & Sohlberg, B-M., Kunskapens former - vetenskapsteori och forskningsmetod.

Liber. sidor: ca 270

Vetenskapliga artiklar inom området, max 50 sidor.

Övrigt material kan tillkomma om max 100 sidor.

Vi ses den 26 mars i vårt virtuella klassrum!

https://connect.sunet.se/r41ota9566y/

Med vänlig hälsning,

Erika Persson

epo@hig.se, 0705185892, rum 61:313 i hus Embla

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

 

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-03-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)