Välkommen till kursen Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning, 15hp!

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-03.

Kursnamn

 Anatomi och fysiologi med inriktning mot träning

Kurskod

 IDG018

Anmälningskod

 14109

Ansvarig akademi

 Akademin för Hälsa och arbetsliv

Kursansvarig lärare

 Per-Erik Ervasti

 pei@hig.se

Kursadministration

Kurs-AHA@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: datum 27 aug – 2 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Kursen går på halvfart genom hela terminen. Varje fredag med start den 7:e september så träffas vi för undervisning mellan 10:00 och 15:00, med lunch mellan 12 och 13. Undervisningen består framförallt av föreläsningar med kurslitteraturen som grund, men vissa tillfällen har inslag av laborationer och seminarier. Det är inget krav att vara närvarande vid några undervisningstillfällen, men att vara närvarande brukar innebära betydligt bättre kunskapsinhämtning. Det är två lika stora delar (moment) i kursen. I det första momentet behandlar vi människokroppens anatomi och fysiologi, och i det andra momentet behandlar vi träning med anatomin och fysiologin som grund. Båda momenten avslutas med skriftlig salstenta.

Kommunikationssätt

Mellan träffarna kommer vi framförallt att kommunicera med mejl och på Blackboard. Om t.ex. power point-bilder använts så kommer de att läggas ut på Blackboard efter
genomförd undervisning. Studiehandledning, studieuppgifter och ett lite mer
detaljerat schema kommer successivt att presenteras på Blackboard. Se gärna
till att gå in på Blackboard inför kursstart i september. Om du har frågor inför
kursstart kan du nå mig som kursansvarig på via mejl (pei@hig.se). (Fram till tisdag den 14/8 har jag dock semester och kollar inte mejlen så ofta.)Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Lena Hjelm Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)