Välkommen till kursen Civilrätt I 7,5hp

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på helfart under vecka 18-22.

Kursnamn

Civilrätt I, 15 hp

Kurskod

JUG301

Anmälningskod

 21302

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Jenny Söderlund & Ulf Bengtsson

E-post: jenny.soderlund@hig.se, ulf.bengtsson@hig.se

Tel: 026-648500

Kursadministration

Eva Persson

E-post: kurs-aue@hig.se

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 2018-04-23--2018-04-29

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

Kursupplägg

Kursupplägg

Hej, och välkommen till Civilrätt I (Entreprenadrätt och upphandling)!

Den första sammankomsten, introduktionen, äger rum onsdag den 2 maj kl 14.15-15.00 i sal 51325. Schemat, kursplan m.m. finner Du på Blackboard, som kommer att vara öppet fr.o.m. torsdagen den 19 april 2018.

Det är viktigt att Du infinner Dig vid introduktionen, inte bara för att skall kunna stämmas av självregistreringen (Du har väl inte glömt att självregistrera Dig?). Under introduktionen ges information om kursupplägg, undervisningen, kurslitteratur, närvarokrav, inlämningsuppgifter, examination m.m. Det är bra att ha en bild av kursen innan den på allvar drar igång. På introduktionen kan även utdelning av visst material förekomma.

Kursens undervisningsmoment kretsar kring entreprenad och upphandling. Grundläggande kunskaper i allmän avtalsrätt förutsätts Ni ha sedan tidigare studier. Något övningspass i (enbart) allmän avtalsrätt kommer inte att hållas. På kurslitteraturlistan finner Ni boken Adlercreutz & Mulder, Lärobok i allmän avtalsrätt. Den är lite mer avancerad än avsnittet om allmän avtalsrätt i Konrad Lundbergs bok, som Ni tidigare läst. Det är bra om Ni redan nu börjar läsa Adlercreutz & Mulder, så att kunskaperna i allmän avtalsrätt är repeterade och fräscha när entreprenadrättsstudierna tar vid. Kunskaper i allmän avtalsrätt behövs oavsett vilken avtalstyp man har att göra med – entreprenad eller annan.

Efter introduktionen (kl 15.15-18) hålls en introduktion till processen vid entreprenadprojekt. Till det undervisningspasset bör Ni ha läst Mattias Nilssons skrift i entreprenadrätt (vilket blir en repetition från kursen i fastighetsrätt). Ni finner den på Blackboard.

Redan den 3 maj har Ni föreläsning/workshop i köprätt och om ABM. Det är klokt att, till dess, ha repeterat avsnitten om köprätt i Lundbergs bok från JÖK:en. Ni skall även ha förberett övningsuppgiften (Ni finner den på Blackboard) samt tittat på standardavtalet ABM. Den som vill fördjupa sina kunskaper i köprätt kan läsa köprättsavsnittet i den frivilliga referenslitteraturen (Hellner, Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt).

Kursen är kort och kompakt, så ju tidigare Ni kan komma igång med läsningen desto bättre. Den centrala entreprenadrättsboken är Limans bok om entreprenad och konsulträtt. Söderbergs bok om att upphandla byggprojekt bör ses som ett komplement till Limans bok, då de delvis överlappar varandra.

Lagbok och standardavtal skall tas med till samtliga undervisningstillfällen. Avvakta dock med att köpa standardavtalet ABFF 15.

Väl mött den 2 maj kl 14.15

Jenny Söderlund & Ulf Bengtsson

 

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

 

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

HiG-kortet
HiG-kortet är tre kort i ett. Kortet fungerar som ett passerkort till entrédörrar och datorsalar, som lånekort på biblioteket och som utskrifts- och kopieringskort. HiG-kortet hämtar du ut i receptionen i Studentcentrum, hus 22.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Schema
När du är registrerad på en kurs kan du söka fram och spara ditt personliga schema i Studentportalen. Du kan även söka fram ditt schema på webben eller i appen KronoX.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Publicerad av: Eva Persson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-04-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)