Välkommen till kursen Svenska språket 1-30, 30 hp! distans

På denna sida kan du läsa mer om kursregistrering, kursupplägg med mera. Här hittar du även länkar till din kursplan och kursens schema. Kom ihåg att tacka ja till din plats via antagning.se!

Kursinformation

Kursen ges på halvfart under vecka 36-23.

Kursnamn

Svenska språket 1-30

Kurskod

SLG013

Anmälningskod

12211 distans

Ansvarig akademi

Akademin för utbildning och ekonomi

Kursansvarig lärare

Anders Widbäck

anders.widback@hig.se

072 853 57 45

Kursadministration

Monika Karlsson

mks@hig.se

 

Registrera dig på kursen!

För att kunna registrera dig på din kurs behöver du först skapa ditt användarkonto. Läs mer om hur du gör i våra "fem steg för att komma igång".

Om du inte registrerar dig på kursen i tid, mister du din plats. Kontakta din kursadministratör innan registreringsperioden löpt ut om du har problem med kursregistrering.

Om du är antagen med villkor kan du inte själv registrera dig på din kurs.

Period för kursregistrering: 27 aug - 2 sept

Om kursen

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan, kurslitteratur och schema

Kursplan med litteraturlista

  • Kursens schema - se Blackboard
Kursupplägg och kommunikationssätt

Kursupplägg

Jag som heter Anders Widbäck är kursansvarig för kursen Svenska språket 1–30 hp. Kursen ges på halvfart under hösten 2018 och vårterminen 2019. Det är en distanskurs som innehåller fyra kursmoment, två per termin. Den har en kursträff per moment på campus i Gävle. De fyra träffarna är examinerande. Terminen inleds med kursmomentet Läsande och skrivande på individ- och samhällsnivå (vecka 36–45) som följs av momentet Svenska språkets struktur (vecka 46–03). Under vårterminen 2019 läser ni momenten Sociolingvistik och flerspråkighet (vecka 04–13) och Skriftlig och muntlig produktion (vecka 14–23).

Jag är tjänstledig i början av höstterminen och återkommer inför det andra kursmomentet som börjar vecka 46. Om du har frågor som gäller registrering och kursstart kan du kontakta Ann Blückert som ansvarar för det första kursmomentet.

Information inför det första kursmomentet kommer att läggas ut på Blackboard senast två veckor före kursstart. Länk till kursträffarna kommer att meddelas genom anslag i Blackboard. Om du har registrerat dig i Blackboard får du meddelanden från Blackboard till den e-postadress som du har uppgett.

På kurssidan i Blackboard kommer du även att hitta studiehandledning, litteraturlista, kursplan och betygskriterier. Schema och läsanvisningar för det första kursmomentet kommer att läggas ut på kurssidan senast två veckor före kursstart. Även schemat för nästa kursmoment, Svenska språkets struktur, kommer att läggas ut på kurssidan i Blackboard senast två veckor innan kursen startar.

Kommunikationssätt

Eftersom kursen går på distans kommer vi att kommunicera via ett digitalt rum och lärplattformen Blackboard samt via e-post. Mer information om de digitala verktygen kommer att läggas ut på Blackboard. För att kunna delta i kursen måste du ha tillgång till fungerande mikrofon och webbkamera.

Bra att veta om tentamen

Bra att veta om tentamen

Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig via Studentportalen (klicka på länken under "Mina studier") senast tio dagar före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån av plats.

Om du läser en kurs på distans och har behov av att skriva tentamen på annan ort måste du ansöka om detta i förväg. Ansökan ska vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen.

Kursvärdering

Kursvärdering

Efter att din kurs har avslutats kommer du att få en webbaserad kursvärderingsenkät skickad till din e-postadress. Dina svar i kursvärderingen är mycket värdefulla och synpunkterna hjälper oss att förbättra och utveckla kursen. Alla studenter som har läst kursen får sedan en rapport där alla synpunkter finns sammanställda.

Särskilt pedagogiskt stöd

Behöver du ansöka om särskilt pedagogisk stöd?

Om du behöver pedagogiskt stöd på grund av en funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan kursen börjar.

Återbud och avbrott på kurs

Återbud och avbrott på kurs

Om du inte tänker läsa kursen är det viktigt att du lämnar återbud så snart som möjligt. På så sätt kan platsen erbjudas till någon annan. Du lämnar återbud via ”Mina sidor” på antagning.se.

Om du avbryter dina studier på kursen inom tre veckor efter kursstarten, så har du möjlighet att söka om kursen igen. Du kan göra detta avbrott själv genom att lämna återbud på antagning.se.

Allmän information

Biblioteket
Biblioteket ligger mitt på campus och är öppet för alla. Aktivera ditt HiG-kort som lånekort på Biblioteket för att kunna låna böcker. Alla elektroniska resurser, så som e-böcker, artiklar och databaser når du via hemsidan med ditt användarkonto.

Hig.se/student
Hig.se/student är webbsidan för dig som studerar här på Högskolan. Härifrån hittar du länkar till sidor som rör dina studier och annan information. Här finns också ett nyhetsflöde som uppdateras kontinuerligt med aktuell studentinformation.

It-support
Till it-supporten vänder du dig om du upplever tekniska eller datorrelaterade problem. It-supporten är öppen för besök måndag-fredag 09.00-15.00. Du kan även kontakta dem på telefon: 026-64 88 80, eller e-post: itsupport@hig.se.

Studentcentrum
Studentcentrum i hus 22 är den naturliga mötesplatsen på Högskolan. Här träffar du kunnig personal som kan hjälpa dig med det mesta som rör dina studier. Här finns också ett café och informationsskärmar som visar dagens schematillfällen och studierelaterad information. Du kan även mejla dina studierelaterade frågor till studentcentrum@hig.se.

Stöd under studietiden
På Högskolan i Gävle finns flera stödfunktioner, som till exempel studievägledning, studenthälsa, skrivarverkstad och pedagogiskt stöd för studenter med olika typer av funktionsnedsättningar.

Webbmöten via Adobe Connect eller Zoom
Adobe Connect och Zoom är två verktyg för att hålla möten och föreläsningar på distans via Internet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att delta.

Publicerad av: Monika Karlsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)