Antagning

Funktionsansvaret för antagning till program och kurser vid Högskolan i Gävle ligger inom avdelningen för utbildningsstöd.

Den huvudsakliga verksamheten vid antagningsenheten utgör handläggning av anmälningar inför antagning till
- utbildningar på grundnivån respektive avancerad nivå
- internationella magister- och mastersprogram
- kurser inom program
- fristående kurser
- senare del av program
- uppdragsutbildning

Enheten ansvarar också för handläggning av validering av reell kompetens, överklaganden, anstånd samt hantering av studieavgifter. 

Handläggning inom enheten styrs till stor del av Högskoleförordningen 7:e kapitlet samt av högskolans lokala Antagningsordning, fastställd av Högskolestyrelsen.

Högskolan använder det nationella antagningssystemet NyA som är kopplat till www.antagning.se och www.universityadmissions.se.

Kontakt

E-post studentcentrum@hig.se

Telefon 026-64 86 36

Telefontid
Måndag kl. 13.00-15.00
Tisdag kl. 09.00-10.00
Torsdag kl. 09.00-10.00

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2017-09-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)