Hitta ditt schema

Du som är registrerad student vid Högskolan i Gävle kan se ditt personliga schema när du är inloggad i Studentportalen. Om du inte är registrerad student kan du söka efter scheman via högskolans schemasök.

App för schema och tentamensanmälan

I schema-appen kan du snabbt söka fram schema för kurs, program, lokal eller signatur. Appen heter ”KronoX” och kan användas av både studenter och personal. Sök upp ditt schema och spara det för att enkelt komma åt det nästa gång. 

Instruktioner — Hitta och spara ditt schema i KronoX app

Appen finns på svenska och engelska och du laddar ner den gratis från Itunes App Store eller Google Play.

Hitta ditt schema i Studentportalen

Du kan söka fram och spara ditt schema i Studentportalen. Scrolla ner på välkomstsidan till rubriken "Schema". Schema med tider för undervisning ska publiceras senast två veckor före kursstart.

Om du inte är registrerad student — schemasök

Du som inte är registrerad på någon utbildning innevarande termin kan söka efter scheman via webben. Du kan exempelvis söka efter kurs- och programscheman, scheman för kurser som givits tidigare år eller bokningar gjorda i en viss lokal.

Vad betyder teckensträngen?

Den långa rad av bokstäver och siffror som du får fram när du söker efter ett schema är en kursnyckel och består av en kombination av kurskod, anmälningskod samt termin som kursen startar eller startade (till exempel JU200A.12207.09- Handelsrättslig översiktskurs A, 15 hp).

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Lena Fernstedt Sidan uppdaterades: 2017-09-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)