Studiedokumentation - Ladok

Varje högskola ska enligt högskoleförordningen föra ett lokalt register över studenterna och deras studieresultat (SFS 1993:100). Högskolan i Gävle använder Ladok för studiedokumentation.

Systemförvaltning

Avdelningen för utbildningsstöd ansvarar för förvaltningen av det lokala Ladoksystemet. I detta ingår löpande kontakt med den nationella förvaltningsorganisationen, driftcentralen och systemutvecklingen. I uppgifterna ingår även administration av systemet, registervård och registerkontroll, att utbilda användare och att informera om nyheter och ändringar i systemet med mera.

Studentens ingång till Ladok

Studenter kan nå Ladok och ändra aktuell adress, telefonnummer och e-post samt registrera sig på sina kurser, anmäla sig till tentamen, skapa intyg, ansöka om examen med mera via student.ladok.se.

Kontakt

E-post
studentcentrum@hig.se

Telefon
026-64 85 00 (växel)

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2018-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)