Formulär för adressbeställning i Ladok

På den här sidan kan du göra adressbeställningar från vårt studiedokumentationssystem Ladok.

Information angående adressbeställningar

Enligt Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor får vi endast lämna ut information i pappersform. Vi lämnar heller inte ut personnummer.

Dessutom är vi skyldiga att ta ut en avgift för adresslistor enligt Avgiftsförordningen. Om beställningen omfattar 10 sidor är avgiften 50 SEK plus porto. För varje sida därutöver är avgiften 2 SEK.

Vänligen notera att för företag är uppgifterna om organisationsnummer och fakturaadress obligatoriska. 

Om beställningen gäller statistikuppgifter, vänligen kontakta rektors kansli på rk-kansli@hig.se.Företag eller privatperson *

Vilken typ av information vill du ha? *
Multiple selection(Du kan välja flera alternativ)

Vänligen uppge namn på program. Vårt programutbud hittar du på www.hig.se/utbildning.


Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2017-11-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)