Avdelningen för utbildningsstöd

Studentcentrum

Studentcentrum ligger i hus 22 och är en naturlig mötesplats, där du kan träffa alla oss som jobbar med studentservice.

Här finns flera olika servicefunktioner som kan underlätta för dig under studietiden:

  • Antagning
  • Examen
  • Internationella sekretariatet
  • It- och Blackboardsupport
  • Pedagogiskt stöd vid funktionshinder
  • Reception
  • Studievägledning

Öppettider och kontakt

Reception
Måndag-torsdag 08.00–16.00
Fredagar 08.00–15.30

Studentärenden och studiefrågor (Studentservice)
Måndag-torsdag 11.00–13.00
E-post: studentcentrum@hig.se

It-support
Måndag-fredag 09.00–15.00
Telefon: 026-64 88 80 (08.00–15.00)
E-post: itsupport@hig.se

Blackboard-support
Måndag-fredag 09.00–15.00
Telefon: 026-64 87 00 (09.00–15.00)
E-post: blackboard@hig.se


Avdelningen för utbildningsstöd