Nätverket HiG-seniorerna


Program för våren 2019

12 februari Ove Wall – Berättelser från 20 år som skribent och tecknare vid HiG

29 april Rektor Ylva Fältholm – Rektors syn på utvecklingen av Högskolan i Gävle

Lokal: 23. 401
Tid:15.00

28 maj Anneli Frelin (professor i didaktik) och Jan Grannäs (docent i didaktik)

Lokal 23. 401. Skolans Nya rum – hur byggs en hållbar skolmiljö?
Tid:13.30- 15.00

Utflykt i det gröna

TILL HÖSTEN

Igor Knez, professor i psykolog, minnesforskare
Anna Qvarfordt, Docent, Doping inom idrotten

---------------------------------------------------------------------------

Om nätverket HiG-seniorerna

Nätverket inrättades vid Lucia 2007. Medlemmar är pensionerade medarbetare vid Högskolan i Gävle. Det har till syfte att vårda kontakten med arbetskamraterna och den gamla arbetsplatsen.

HiG-seniorerna träffas några gånger per år under lättsamma former.
Vill Du vara med i nätverket? Meddela via mail, aktuell sammankallande, se högerspalt. Meddela oss gärna om du ändrat mailadress.

Nya idéer
Har du idéer eller förslag till aktiviteter för HiG-seniorerna? Välkommen med dina förslag till arbetsgruppen på e-post, som framgår av rutan till höger.

HiG-seniorerna + Personalföreningen = Sant!
Vi är sedan 2015 en del av Högskolans personalförening. Det innebär bl a att vi kan delta i personalföreningens aktiviteter. Vi informerar om aktuella sådana via mail-listan.

Medlemsavgiften är 50 kr per år och betalas in till pg 645 27 84-9

Uppge i samband med inbetalningen namn och mejladress.
Kontakt

Vill du vara med i nätverket HiG-seniorerna anmäler du detta till någon i arbetsgruppen.

Varmt välkommen!

Nätverkets arbetsgrupp under 2014
Mia Björk 070- 277 81 07
Elisabeth Björklund 070 40 60 589
Gert Dahlkvist 073- 360 08 85
Karl-Erik Westergren 070- 329 87 70
Mona Ma Johansson 070- 740 55 09

lokal för aktiviteterna

Aktiviteterna hålls i lokal: 23:401 om inget annat anges.

Jungfrukusten

Bilder från utflykten till Jungfrukusten
Bilder

leve

Länk till Högskolans nya tidning Leve
Om du vill ha hem papperstidning meddela någon i arbetsgruppen.

---------------------------------------------------------------------------------

Genomförda aktiviteter hösten 2018

(Mer utförligt program kommer i anslutning till inbjudan inför varje tillfälle)

  • 18/9 – HiG-seniorer minns. Åsa Morberg och Lars Torsten Eriksson bjuder in till deltagande i minnesskrift om HiG
  • 9/10 – Biblioteket förr och nu - tre veteraner berättar: Katarina Lenard Hedin, Anna Andersson och Barbro Carlsson berättarom biblioteket utifrån egna erfarenheter
  • 13/11 Ulla Westerberg: Vind, sol och skugga. Vad händer med mikroklimatet i närområdet när vi bygger högre byggnader i våra städer.
    artikel i antologin: Hus mot himlen hållbar hybris?
  • 13/12 – Lucia, rektor berättar om året som gått

---------------------------------------------------------------------------------

Genomförda aktiviteter våren 2018

Björn Karlsson, Professor i energisystem
Torsdag den 8 februari
ärldens och Sveriges energiförsörjning, växthuseffekten och solenergi

Maurits Glaumann, Professor emeritus i Byggnadsanalys
Tisdag den 13 mars
Hur kan lokala kretsloppslösningar bidra till ökad hållbarhet och minskad sårbarhet? – Idéprojekt för Gävle.

Ann-Sofie Hertzén, doktorand inom design o miljöpsykologi
Tisdag den 10 april
Om framväxten av industridesignutbildningen vid HiG, samt inblick i aktuell forskning: Vilken betydelse har materialets struktur för upplevelsen av designprodukter?

Utflykt i maj– (på planeringsstadiet)
Försvarshistorisk resa i det Gästrikska kustlandskapet.
Tillsammans med en kunnig ciceron gör vi en resa genom vårt spännande landskap och besöker några historiska platser som tidigare har varit av särskilt intresse för försvaret.

---------------------------------------------------------------------------------

Genomförda aktiviteter hösten 2017

Lars Hillström, lektor i biologi
Tisdag den 5 september
Effekter av vildsvin på ekologiska samhällen - bl.a. om hur vildsvin påverkar vadarfåglars bon

Helena Jahncke, Fil dr i Psykologi
Tisdag 3 oktober
”Flexibelt arbete och flexibla kontorslösningar” – ett projekt i samarbete med Trafikverket"

Stefan Seipel, professor i datavetenskap
Tisdag 7 november
Aktiviteter inom Geospatial Information Science.
Vad har hänt inom ämnet/gruppen de senaste 2-3 åren

Rektor Ylva Fältholm möter HiG-seniorerna för samtal i samband med luciafirandet
Onsdag 13 november

-------------------------------------------------

Genomförda aktiviteter hösten 2016

Onsdag 5 oktober
Birgit Lindgren Ödén, lektor i religionsvetenskap föreläser utifrån sin avhandling ” Från ung till vuxen i omställningens tid” som bland annat handlar om förändringar av värdesystem i västvärlden i samband med generationsskiften

Måndag 7 november
Marita Wallhagen nydisputerad i miljöarkitektur föreläser utifrån sin avhandling som handlar om miljöbedömningsmetoder för byggnader

Tisdag 13 december
Lucia på Högskolan

---------------------------------------------------------------------------------

Genomförda aktiviteter våren 2016

Tisdag den 9 februari
Anneli Frelin och Jan Grannäs Viktiga faktorer för en trygg skolmiljö. Lokal 51:222

Tisdag den 22 mars
Lars Johan Åge, Om konsten att förhandla. Lokal: 51:223
Artikel: FBI tar hjälp av svensk toppförhandlare

Onsdag den 6 april
Magnus Hjelmblom, Om programmering av robotar och etik. Lokal: 23:401

Onsdag 18 maj
Utflykt längs Jungfrukusten

----------------------------------------------------------------------------------

Genomförda aktiviteter hösten 2015

Fredag den 11 december
Luciakaffe – föredrag med rektor

Tisdagen den 1 september
Kerstin Bäckman, Förskollärares arbete med matematik.

Tisdagen den 6 oktober
6 oktober: Erik Olsson: ”Internationalisering vid HiG

Tisdagen den 3 november
Katharina Andersson:” Pojkar kan visst skriva”,

Fredag den 11 december
Luciakaffe – föredrag med rektor

Genomförda aktiviteter våren 2015

Tisdagen den 3 februari
Britt-Marie Sjölund "Fysisk funktion hos äldre"

Tisdagen den 3 mars
Jens Eklinder-Frick "Regionalt förankrad innovation och klusterinitiativ"

Tisdagen den 14 april
Mats Hyvönen "Lokalpressens självbilder 1920-2010 exemplet Gävleborg"

Missa inte kommande studiebesök till Botaniska Trädgården samt Bror Hjorth muséet. Läs nedan.

Tisdagen den 19 maj:
Studiebesök till Botaniska Trädgården samt Bror Hjorths hus i Uppsala.
Följande gäller fn för besöket:

Gruppbiljett med UL-tåg till Uppsala. Guidning kl 11. 00-12.00 av trädgården. Därefter lunch på plats, som varje deltagare betalar. Visning 14.00 av Bror Hjort muséet.

Första inbjudan går ut via M Björk ons 15/4. Svar senast fre 8/5 med e-post till planeringsansvarige M Bäckström: <bckstrm.margareta@gmail.com>

Genomförda aktiviteter hösten 2014

Tisdagen den 2 september
Lars-Erik Eriksson fd. Landshövding och tidigare Högskolestyrelsens ordförande "Intryck från HiG"

Tisdagen den 14 oktober
Professor Christina Gustafsson "Ett 20-årigt perspektiv på utvärderingar av högre utbildning"

Tisdagen den 4 november

Fil dr Rolf Jonsson "Valanalys"

Fredagen den 12 december

Luciafriande på Högskolan


Genomförda aktiviteter våren 2014

Tisdagen den 4 februari kl 13.30
FD Anneli Frelin, "En bra lärare har betydelse..."

Tisdagen den 4 mars kl 13.30
Professor Lars-Torsten Eriksson, "Kritiskt tänkande"

Tisdagen den 1 april kl 13.30
Fil dr Nils Ryrholm, "En tistelfjäril kommer sällan ensam - eller förmågan att fånga tillfället i flykten"

Tisdagen den 13 maj
Vårutflukt till Dalarna. Karlfeldtsgården i Leksand, Sångs i Sjugare. Hildasholm (Axel Munthes sommarhus). Håkan Attius ger ett kortare föredrag om E A Karlfeldt.

Genomförda aktiviteter hösten 2013

Tisdagen den 3 september kl 13.30
FD Annika Ensäter talar om sin avhandling angående telefonrådgivning vid sjukdom.

Onsdagen den 9 eller 16 oktober:
Preliminärt; Hedvigslundskyrkan och Hedvigs trädgård.

Tisdagen den 5 november kl 13.30
Fil dr. Stig-Göran Mårtensson, "Metangas på deponier"

Lokal om inte annat anges 99:525

Fredagen den 13 december kl 08.15
Luciafirande, Högskolans bibliotek. Därefter möte med Rektor Maj-Britt Johansson

Genomförda aktiviteter våren 2013

Tisdagen den 5 februari kl 13.30
FD Jan Grannäs talar om sin avhandling ”Framtidens demokratiska medborgare”.

Tisdagen den 12 mars kl 13.30
Preliminärt program: F.d. landshövdingen Gunnar Björk talar om sin landshövdingetid i Dalarna.

Tisdagen den 9 april kl 13.30
Maria Lennernäs, gästprofessor vid HiG och nutritionist, håller ett föredrag med ”matnyttigt” innehåll. Preliminär rubrik: ”Måltid, prestation, återhämtning”

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Elisabeth Björklund Sidan uppdaterades: 2019-03-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)