Samverkan

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant
Samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Samverkansansvariga på akademierna

Anna Jansson Åkerson, Akademin för hälsa och arbetsliv
Tel: 026-64 87 90
E-post: anna.jansson@hig.se

Anna Näsman, Akademin för teknik och miljö
Tel: 026-64 89 88
E-post: anna.nasman@hig.se

Catarina Carlsson, Akademin för utbildning och ekonomi
Tel: 070-751 97 73
E-post: catarina.carlsson@hig.se

Andra kontakter på akademierna


Akademin för hälsa och arbetsliv

VFU Socionomprogrammet
Erika Ehn
Tel: 026-64 82 47
E-post: erika.ehn@hig.se

VFU Sjuksköterskeprogrammet och Specialistsjuksköterskeprogrammet
Anita Nyström
Tel: 026-64 82 90
E-post: anita.nystrom@hig.se

Projektledare ASK -  Arena för social kunskapsutveckling
Bo Söderquist
Tel: 026-64 82 31
E-post: bo.soderquist@hig.se

Akademin för teknik och miljö

Samordnare Co-op
Magnus Lemoine
Tel: 026-64 89 02, 073-070 89 02
E-post: magnus.lemoine@hig.se

CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion
Gunnar Herdin
Tel: 076-020 76 00
E-post: gunnar.herdin@hig.se


Akademin för utbildning och ekonomi

Regionalt Utvecklingscentrum, RucX

Tf Verksamhetsledare
Signhild Olsson
Tel: 026-64 89 76, 070-426 68 80
E-post: signhild.olsson@hig.se

Katarina Löf
Tel: 026-64 85 51, 073-999 68 75
E-post: katarina.lof@hig.se


VFU-enheten lärarprogrammen

Utbildningsledare VFU
Britt-Marie Sandin Andersson
Tel: 026-64 88 09
E-post: britt-marie.s.andersson@hig.se

Handläggare VFU
Ewa Andersson (placeringar i regionen)
Tel: 026-64 85 82
E-post: ewa.andersson@hig.se

Tobias Funestig
Tel: 073-693 22 59
E-post: tobias.funestig@hig.se

Andrea Hansson
Tel: 076-569 94 03
E-post: andrea.hansson@hig.se


Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-09-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)