Sök

Vi ska öka vårt internationella utbyte för studenter och forskare

Nu har det gått nästan en månad sedan jag officiellt installerades som rektor här på Högskolan i Gävle. Och den positiva känslan och den värme jag möttes av då sitter fortfarande kvar.

Bild) Samarbetsavtal undertecknades med University of Social Sciences and Humanities, vid Vietnam National University i Hanoi. Från vänster skakar prorektor Nader Ahmadi hand med Hanoi-universitetets rektor. I mitten i bakre raden bland andra Annika Strömberg, akademichef på Högskolan i Gävle.

November månad innebär att hela vår organisation är inne i ett intensivt arbete med budget och verksamhetsplaner för nästa år. Det pågår också ett spännande arbete med översyn av delar av vår strategi som jag hoppas kunna återkomma till under kommande blogginlägg.

Jag ägnar också mycket tid åt att lära känna verksamheten på Högskolan och att ha möten med regionala samarbetspartners. Det blir också många möten på nationell nivå med myndigheter och kollegor på universitet och högskolor.

En fråga som vi nu prioriterar ännu mer än tidigare handlar om vårt internationella samarbete. Vi har fler utländska studenter som kommer till oss än vi har som reser ut i världen. Här skulle jag vilja öka mobiliteten bland både studenter, forskare och lärare.

Vi ska hitta fler samarbetspartners som möjliggör att fler kan beredas plats på ett lärosäte utomlands. Ett mål är också att det ska finnas ett internationellt perspektiv i alla våra utbildningar.
Det är vårt kansli för samverkan, internationalisering och innovation som samordnar vårt internationella arbete och vi har nu ett pågående projekt för ”förstärkt internationaliseringsarbete” som jag hoppas ska leda till en ökad bilateral mobilitet bland studenter, forskare och lärare, samt stärka vår aktiva närvaro i internationella konferenser, nätverk och projekt.

Tillsammans med ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson och några rektorer från andra lärosäten har jag varit på en resa till Asien, där vi bland annat tittade på lärarutbildningen i Singapore. Deras arbete med internationalisering var mycket inspirerande och kan möjligen ge upphov till framtida samarbeten.

Utbyte med Vietnam

Ett konkret exempel i närtid gäller ett utbyte med Vietnam. Vår prorektor Nader Ahmadi och Annika Strömberg, chef för akademin för Hälsa och Arbetsliv, har precis kommit hem från en resa i landet. Samarbetsavtal har undertecknats med två lärosäten i huvudstaden Hanoi (University of Social Sciences and Humanities vid Vietnam National University och University of Labour and Social Affairs) och ytterligare ett samarbete har etablerats med ett universitet i Ho Chi Minh-staden (tidigare Saigon), som gäller forsknings- och utbildningssamarbeten samt lärar- och studentutbyten inom ämnena socialt arbete och kriminologi. Planer finns för att vidga samarbeten till andra för båda lärosätena relevanta områden.

En statlig utredning pågår om ökad internationalisering av de svenska lärosätena och den kommer att rapportera sina resultat under 2018. Vår vision om att främja kunskap om en hållbar livsmiljö för människan blir ett viktigt bidrag även i det globala sammanhanget.

Gävle ett nav för arbetslivsforskning

För en tid sedan tillkännagav regeringen att man valt att lokalisera en ny myndighet för arbetsmiljökunskap till Gävle. Vi är naturligtvis mycket glada över att denna nya myndighet etableras här, eftersom vi sedan många år bedriver omfattande forskning kring arbetsmiljöfrågor.

Nu har jag haft ett första möte med Ewa Ställdal som arbetar med att etablera den nya myndigheten. Man siktar på att verksamheten ska komma igång i början på juni nästa år. Den nya myndigheten ska sammanställa och tillgängliggöra kunskap om arbetsmiljöforskning. Här har Högskolan i Gävle en hel del att bidra med och jag ser fram emot att våra forskare ska kunna samverka med den nya myndigheten. Det ligger också rätt i tiden att vi står som värd för FALFs, Forum för arbetslivsforskning, arbetslivskonferens nästa sommar.

Jag tror att Högskolan och den nya myndigheten kan stärka varandra och Gävle blir ännu tydligare något av ett nationellt nav när det gäller arbetslivsforskning.

När jag skriver de här raderna har novembermörkret sänkt sig omkring oss och i gatlyktans sken utanför mitt kontor ser jag att marken lyser vit av den första snön för säsongen. På intranätet kan jag läsa om en inbjudan till Högskolans julfest i mitten på december. Veckorna rusar på, men ytterligare ett och annat inlägg ska det bli innan det är dags att summera 2017.

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:14
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:14
 3. 555
  # 3
  måndag, 1 november kl. 00:14
 4. 555
  # 4
  måndag, 1 november kl. 00:14
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 15:59
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 15:59
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 8. 555
  # 8
  tisdag, 2 november kl. 16:00
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:14
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:14
 3. 555
  # 3
  måndag, 1 november kl. 00:14
 4. 555
  # 4
  måndag, 1 november kl. 00:14
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 15:59
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 15:59
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 8. 555
  # 8
  tisdag, 2 november kl. 16:00
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2017-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)