Sök

Exempel på livslångt lärande

Det har verkligen varit en händelserik vecka. Om man ser till mina publika evenemang så har det varit en stor spännvidd. I måndags hade jag förmånen att få hälsa flera hundra nya studenter välkomna till Högskolan i Gävle när vi hade introduktionsdag för nya studenter. Det är alltid lika roligt när en ny termin tar sin början och nya kullar av studenter fyller lärosalar, korridorer och bibliotek.

Media har börjat uppmärksamma det faktum att  en ny statlig myndighet kommer att etableras i Gävle nu i juni, myndigheten för arbetsmiljövetenskap, Mynak. Häromdagen intervjuades vår professor i belastningsskadeforskning Svend Erik Mathiassen av P4 Radio Gävleborg och uttryckte sin stolthet över att myndigheten kommer till Gävle, som ett kvitto på att vår forskning inom området håller hög klass. Jag blev också inbjuden till studion för att kommentera den nya myndigheten.

Ylva Fältholm (tv) kommenterar den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap som ska etableras i Gävle i P4 Gävleborg.

Fokus på arbetsmiljöforskning

Att myndigheten rent geografiskt ligger nära vår högskola innebär att Mynak och Högskolan i Gävle kan skapa nätverk när det gäller kompetensförsörjningen inom området, att personal från Mynak kan arbeta vid vår högskola och vice versa. Gävle blir i och med detta en ort som kommer att attrahera kompetens inom området. Vi kan samordna event och aktiviteter. Detta kan innebära att vår forskning lyfts fram och synliggörs inte bara lokalt och regionalt, utan också nationellt och internationellt. Men man ska komma ihåg att Mynak inte innebär nya resurser till området. Deras uppdrag är att sammanställa, sprida och kommunicera den forskning som görs av samtliga aktörer på lärosäten runt om i landet.

Att det nu blir fokus på arbetsmiljöforskning här i Gävle är bra. Det är ett av våra prioriterade områden på Högskolan i Gävle och där har vi skickliga och framstående forskare.

Inom forskning generellt vill jag prioritera samarbetet med omvärlden. Vår forskning måste ha relevans och leda till samhällspåverkan. Att ta fram forskningsfrågor i samarbete med näringslivet har jag arbetat mycket med som forskare och avser att stimulera den typen av samverkan för att öka vår externa forskningsfinansiering.

Bildningstörstande pensionärer

Att nyfikenhet och kunskapstörst kan vara ett livslångt intresse fick jag ett bevis för när jag i slutet på veckan blev inbjuden att hålla en föreläsning inför nära 200 deltagare i pensionärsuniversitetet i Gävle. En förening med 800 medlemmar som har ett stort intresse för forskning och kunskapsspridning.

Ett stort antal deltagare i ”Pensionärsuniversitet i Gävle” lyssnade till Ylvas presentation av Högskolan.

De har regelbundet föreläsningar med forskare från olika lärosäten. Jag fick chansen att berätta om vår högskola idag och i framtiden.

Bland åhörarna kunde jag känna igen några som jag vet har ett förflutet på vår högskola. Men jag förstod att majoriteten av medlemmarna inte har det. Här hoppas jag att vi ska kunna fortsätta att utveckla samarbetet med dessa seniorer som har ett genuint intresse av att ta del av akademisk forskning och diskutera viktiga samhällsutmaningar. Ett livslångt lärande som håller en människa vital och bidrar till delaktighet i samhällsutvecklingen.

Jag hälsar alla på pensionärsuniversitetet och alla andra intresserade att ta del av Högskolans öppna evenemang och föreläsningar. Och naturligtvis vårt utbildningsutbud.

Kommentarer
 1. 1
  # 1
  söndag, 31 oktober kl. 23:55
 2. 555
  # 2
  söndag, 31 oktober kl. 23:55
 3. 555
  # 3
  söndag, 31 oktober kl. 23:55
 4. 555
  # 4
  söndag, 31 oktober kl. 23:57
 5. 555
  # 5
  söndag, 31 oktober kl. 23:57
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 13:49
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 13:49
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Kommentarer
 1. 1
  # 1
  söndag, 31 oktober kl. 23:55
 2. 555
  # 2
  söndag, 31 oktober kl. 23:55
 3. 555
  # 3
  söndag, 31 oktober kl. 23:55
 4. 555
  # 4
  söndag, 31 oktober kl. 23:57
 5. 555
  # 5
  söndag, 31 oktober kl. 23:57
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 13:49
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 13:49
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)