Sök

Intressanta diskussioner om framtiden på rektorskonferens

Har varit på rektorskonferens under ett dygn tillsammans med ett 50-tal kollegor från universitet och högskolor samt deltagare från UKÄ, SUHF och utbildningsdepartementet. Intressanta diskussioner om aktuella högskolepolitiska frågor och utmaningar stod på programmet.

Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson inledde och talade om sin vision om utbildning för hela landet, hela livet och hela världen.

Att alla ska ha tillgång till vetenskapligt grundad kunskap, på olika sätt, direkt eller indirekt, är nog något som de flesta kan skriva under på. Det behöver inte innebära att alla ska läsa på högskolor och universitet men att man i sitt liv på olika sätt ska kunna dra nytta av det som forskning och samverkan på lärosätena leder till.

Närhet till utbildning och forskning

Att hela landet ska ha nära till högre utbildning har varit en ambition i svensk utbildningspolitik. Det faktum att en stor del av svensk exportindustri faktiskt ligger utanför storstäderna är ett starkt argument för närhet till utbildning och forskning. Även behovet av utbildad arbetskraft inom vård, skola och omsorg över hela landet gör också att högre utbildning behövs regionalt. Närheten spelar roll trots ökad digitalisering och möjlighet till distansundervisning.

Internationalisering var också ett tema på konferensen. En särskild utredning på området kommer snart att lämna sitt betänkande.

Strut – förslag om ny styrmodell

Ett annat ämne som berördes gäller förslaget till ny modell för styrning och resurstilldelning för högskolor och universitet, en utredning som kallas Strut. I modellen föreslår man ett samlat anslag till lärosätena för både utbildning och forskning istället för som nu två anslag. Det skulle innebära att Sverige får en modell som redan finns i många andra länder. Man föreslår också en mer långsiktig, sammanhållen och lärosätesspecifik styrning med fyraåriga överenskommelser mellan regeringen och varje lärosäte.

Modellen med ett samlat anslag ställer högre krav på vision, verksamhetsidé och strategier på varje lärosäte och ger samtidigt större autonomi. Det finns en del oro kring resursfördelningsmodellen och vilka nivåer som kommer att etableras, men nu ska det här förslaget diskuteras och inte förrän i december kommer ett slutbetänkande. Jag ser med viss tillförsikt fram emot att den här modellen ska realiseras, inriktningen är bra, men detaljerna är långt ifrån klara och behöver diskuteras.

Rektorskonferensen handlade också om det allmänna politiska klimatet, frågor om globaliseringens effekter, motsättningar mellan stad och land, motsättningar mellan ”etablissemanget och de vanliga medborgarna” och vad lärosätenas roll kan vara i förhållande till de här utmaningarna.

Kvalitetssäkring av både utbildning och forskning

Kvalitetssäkringsfrågan stod också på agendan. UKÄ har nyligen sjösatt ett system för att granska oss när det gäller kvalitetssäkring av grundutbildningen. Nu går man vidare med forskningen. Vi måste utveckla ett system för kvalitetssäkring av både utbildning och forskning. Det här är också något som vi prioriterar i år. Vårt projekt om utvecklingen av kunskapsmiljöer kan möjligen bidra även inom kvalitetssäkring.

En del av forskningens resultat kan vi ju se redan idag i avhandlingar, publikationer och i konkreta samverkansprojekt med det omgivande samhället. Men hur mäter vi forskningens samhällspåverkan i stort? Och om de forskningspolitiska målen uppnås?

Vi har ett par år på oss att ta fram ett enhetligt kvalitetssäkringssystem och att implementera det innan UKÄs granskning.

Jag ser med tillförsikt fram emot att vi ska ta fram väl fungerande och koordinerade modeller på för både resurstilldelning, styrning och kvalitetssäkring. Det kommer att hjälpa oss i utvecklingen av våra egna mål och strategier framåt. 

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:27
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:27
 3. 555
  # 3
  måndag, 1 november kl. 00:29
 4. 555
  # 4
  måndag, 1 november kl. 00:29
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 16:01
 8. 555
  # 8
  tisdag, 2 november kl. 16:01
 9. 555
  # 9
  tisdag, 2 november kl. 17:04
 10. 555
  # 10
  tisdag, 2 november kl. 17:04
Stängd för fler kommentarer
Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:27
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:27
 3. 555
  # 3
  måndag, 1 november kl. 00:29
 4. 555
  # 4
  måndag, 1 november kl. 00:29
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 16:01
 8. 555
  # 8
  tisdag, 2 november kl. 16:01
 9. 555
  # 9
  tisdag, 2 november kl. 17:04
 10. 555
  # 10
  tisdag, 2 november kl. 17:04
Stängd för fler kommentarer
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-01-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)