Sök

Givande möten för ökad samverkan i regionen

De senaste veckorna har varit präglade av möten med företrädare för kommuner, handelskammaren och samverkansföretag. För mig som ny rektor, jag har precis varit här i ett halvår, är det viktigt att etablera ett bra nätverk med samverkanspartners i länet

Nu har det varit många möten här på campus, men framåt hoppas jag också kunna åka ut och träffa representanter för kommuner och näringsliv på plats. Förra veckan bjöd jag in kommunledningen i Gävle för att diskutera samverkan utifrån temat ”Hållbar stadsutveckling med människan i centrum”. Vi presenterade vårt nya tvärvetenskapliga forskningsprogram om Hållbar stadsutveckling och hade ett mycket fruktbart samtal om fördjupat samarbete.

Hållbar utveckling med Gävle kommun

Gävle kommun ökar befolkningsmässigt och förra året passerades 100 000 i invånarantal. Det finns en stor utmaning när det gäller bostadsbyggen, service och infrastruktur. Fram till år 2030 ska bland annat 10 000 nya bostäder byggas. Ambitionen är att utvecklingen ska vara hållbar ur alla aspekter och här kan vi definitivt samverka. 

Ylva möter kommunledningarna från Gävleborgs län och diskuterar ett fördjupat samarbete.

Möte med representanter från ambassaden och Mellansvenska handelskammaren

I början på veckan träffade jag USAs chargé d´affaires David E. Lindwall (högsta tjänsteman på ambassaden, finns ingen ambassadör för närvarande) som besökte Gävle och Högskolan för att bland annat få veta med om Gävle Innovation Arena som nyligen invigts. Vår Högskola bidrar med utbildning och forskning inom Geografisk Informationsvetenskap, GIS. Gävle marknadsför sig som ”GIS-huvudstad i Sverige” och Högskolan bidrar i högsta grad till både utveckling och kompetensförsörjning.

Kompetensförsörjning var också ett tema när jag träffade representanter för Mellansvenska handelskammaren häromdagen. Intressanta diskussioner om hur konkurrenskraften inom näringslivet ska öka och hur forskning och utbildning kan bidra. 

Dialogmöte med länets kommunledningar

När detta skrivs har vi precis avslutat ett dialogmöte med representanter för länets kommunledningar. Stora delar av min ledningsgrupp mötte kommunerna i en diskussion där alla gav uttryck för en stor vilja till ökat samarbete.

Många områden kom upp på agendan och vi ska nog fortsätta med en årlig avstämning på ledningsnivå men också ökad samverkan i befintliga samverkansnätverk. 

Diskussionen pendlade mellan hur vi ska uppmuntra till högre studier rent allmänt och hur vi ska klara kompetensförsörjningen inom specifika bristyrken, till hur vi ska få igång ett ännu mer innovativt tänkande i länet. 

Utgångsläget är att vi överproducerar idag på Högskolan i Gävle. Vi har långt fler sökande än vi kan ta emot och vi är idag en av Sveriges populäraste högskolor om man ser till söktrycket.

Samarbete för att öka antal sökande till ingenjörs- och lärarutbildningarna

Men ändå finns det några utbildningar där vi inte kan möta efterfrågan ute på arbetsmarknaden, till exempel ingenjörsutbildningarna och vissa lärarutbildningar. Här måste vi arbeta tillsammans i regionen för att både fler kvinnor och män ska söka till utbildningarna. 

Ett exempel på lyckad satsning är Co-op-utbildningarna som vi har inom ingenjörsutbildningarna. Där varvas utbildning med arbete på ett företag. Efter avslutad utbildning för de flesta studenter jobb på företagen.

Lokala lärcentras roll i länet diskuterades också. Hur utvecklar vi dessa och gör dem mer attraktiva? Ett ämne för fortsatt dialog. 

Kommunerna tar initiativ för ökat anslag till högre utbildning

Ett annat område gäller hur vi ska öka intresset för akademiska studier i länet. Vi har generellt en låg utbildningsnivå och många studieovana hem.

Representanterna för Gävle och Sandvikens kommuner meddelade att de nu tar initiativ till en uppvaktning hos regeringen för ökade anslag till högre utbildning i region Gävleborg. Naturligtvis ett lovvärt initiativ.

Jag nämnde att det nu gått ett halvår sedan jag började min tjänst som rektor. Det känns fortfarande lika roligt. Vi har flera intressanta processer på gång för att utveckla vår Högskola. Häng med i bloggen så får du veta mer. 

Idag hade vi öppet hus för gymnasieelever från när och fjärran. Förhoppningsvis har ett intresse för högre studier tänts hos många av dem som besökte oss idag. 

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:35
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:35
 3. 555
  # 3
  måndag, 1 november kl. 00:57
 4. 555
  # 4
  måndag, 1 november kl. 00:57
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 16:01
 8. 555
  # 8
  tisdag, 2 november kl. 16:01
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:35
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:35
 3. 555
  # 3
  måndag, 1 november kl. 00:57
 4. 555
  # 4
  måndag, 1 november kl. 00:57
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 16:00
 7. 555
  # 7
  tisdag, 2 november kl. 16:01
 8. 555
  # 8
  tisdag, 2 november kl. 16:01
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)