Sök

Samverkansmöten i Sandviken

Jag fortsätter att åka ut på studiebesök i närområdet och i hela länet och nu har jag besökt Sandviken som ju bara ligger ett par mil från Gävle.

Besöket inleddes på det globala verkstadsbolaget Sandvik och deras två divisioner SMT och Coromant. Sandviken som ort och kommun finns till tack vare företaget Sandvik och det är svårt att skilja det ena från det andra. Dagen inleddes med en historisk exposé från grundandet av företaget och fram till idag. Det är ett stycke imponerande svensk industrihistoria. Samtidigt som en del av den gamla brukskulturen finns kvar, så står företaget idag för en kultur som präglas av innovation och entreprenöriellt tänkande.

Spjutspetsforskning

De visade upp lite av den spjutspetsforskning och produktion som finns på Sandvik idag. Det handlar om materialforskning, till exempel produktion av metallpulver och friformsframställning (additive manufacturing), en tillverkningsteknik där tredimensionella föremål byggs upp skikt för skikt, till exempel i en 3D-skrivare.

Vi fick också tillfälle att diskutera aktuella utmaningar med företagsledningen och det visar sig, inte oväntat, att vi kunde identifiera likartade utmaningar som för resten av samhället. Det handlar om kompetensförsörjning, hur gör vi tekniska utbildningar mer attraktiva för ungdomar? Hur hanterar vi digitalisering och en åldrande befolkning? Mycket handlar om de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

En sak som imponerade var Sandviks arbete med kompetensförsörjning och ledarutvecklingsprogram där man lyckas behålla kompetent personal som hela tiden utvecklas inom företaget. 

Från vänster Annika Strömberg akademichef AHA, Gunilla Mårtensson akademichef ATM, Sandvik SMTs VD Göran Björkman, Ylva Fältholm, Maivor Hallén biblioteks- och samverkanschef och vår värd för besöket Jan Lissåker, Group Senior advisor Sandvik AB.

Sandbacka Science Park

Besöket i Sandviken fortsatte med kommunen som värd och ett besök på Sandbacka Science Park, som är ett utmärkt exempel på samverkan mellan företag, organisationer, Högskolan och samhället.

Till vänster kommunchefen i Sandviken Ann-Katrin Sundelius, till höger kommunstyrelsens ordförande Peter Kärnström.

Sandvikens kommun expanderar, befolkningen ökar, och samtidigt har de likartade samhällsutmaningar som vi diskuterade redan på förmiddagen på Sandvik. Här mötte jag och min delegation med delar ur Högskolans ledningsgrupp flera representanter ur kommunledningen. Vi fick ta del av intressanta utvecklingsprojekt, bland annat bränsleteknik med vätgas och samverkansprojekt mellan Högskolan, kommunen, Sandbacka park och andra aktörer.

En inspirerande dag som jag hoppas ska leda till ett fördjupat samarbete mellan Sandvik, Sandviken och Högskolan.

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 00:04
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 00:04
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 13:55
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 13:55
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)