Sök

Akademisk högtid: Vilken fest det blev!

Högskolan i Gävle har precis firat sin sjunde akademiska högtid och för mig var det den första som rektor på Högskolan. Vi valde den här gången att vara i våra egna lokaler och det visade sig fungera alldeles utmärkt. Vår aula, Valhall, var pyntad i högtidsskrud och det var mäktigt att gå med i processionen som var rekordstor om man ser till antalet nya doktorer och professorer.

Gruppbild från Akademisk högtid 2018

Vi har en positiv utveckling av forskningen här på Högskolan. Antalet egenproducerade doktorer ökar. Vid förra akademiska högtiden kunde vi promovera vår första egna doktor. I år var det fem egna doktorer som promoverades och tre av dem som var närvarande fick sina insignier, hatten eller lagerkransen, ring och diplom.

Därtill promoverade vi en hedersdoktor, Högskolans åttonde hedersdoktor. En titel som är ett uttryck för lärosätets tacksamhet över särskilt betydelsefulla insatser.

Och vi hade glädjen att installera tolv nya professorer på den högsta akademiska befattningen. Det är nästan dubbelt så många som förra gången vi firade denna högtid, för två år sedan.

Professorer som är verksamma inom områden som handlar om livets alla skeden, från barn- och familjefrågor, till forskning inom hälsa, vård och omsorg om den åldrande delen av befolkningen. Flera är verksamma inom arbetslivsforskning, psykisk ohälsa, välfärds- och socialpolitik. Det handlar också om hållbarhetsfrågor inom organisationer och företag, lantmäteriteknik med tillämpningsområden som handlar om klimatförändringar, utveckling av pedagogik inom undervisning och forskning om lärarrollen. Men också om forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Därtill fem doktorer som lagt fram avhandlingar inom områdena miljöpsykologi och energisystem och därmed lämnat ett viktigt bidrag till vårt lärosätes, regionens och ytterst till landets utveckling.

Antalet egna doktorander inom ramen för Högskolans forskarutbildningsrätter, har ökat till 40 under 2017, från 30 för två år sedan. En del forskare är antagna vid andra lärosäten men verkar på vår Högskola och det totala antalet forskarstudenter vid vårt lärosäte uppgår till strax under ett hundra. Så nästa gång vi firar akademisk högtid kommer antalet doktorer förhoppningsvis att vara ännu fler.

Hela ceremonin hade planerats av vår entusiastiska och kunniga ceremonimästare Jonas Kågström. Tillsammans med honom håller vi på att utveckla högtiden till att bli en bra mix av både vad traditionen kräver och en anpassning till våra förhållanden, som ett modernt och framåtblickande lärosäte.

Högtiden fortsatte med middag, tal och dans. Jag måste säga att jag hade en mycket trevlig eftermiddag och kväll och jag hoppas att alla deltagare kände likadant och att det blev ett minne för liver för våra doktorer och professorer. Det hjälpte till att det var årets hittills varmaste dag med över 20 graders värme. Våren är äntligen här!

Akademisk högtid 2018

Kommentarer
  1. 555
    # 1
    måndag, 1 november kl. 01:00
  2. 555
    # 2
    måndag, 1 november kl. 01:00
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-05-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)