Sök

Tack för gott samarbete Linda och Elin!

I samband med att terminen började lida mot slut hade jag en avslutande lunch med de ledande företrädarna för Gefle studentkår. Två engagerade och driftiga kvinnor som jag har haft ett mycket gott samarbete med under året.

För ordföranden Linda Igglund var det också en avtackning, eftersom hon beslutat sig för att gå vidare mot nya uppgifter efter två år som ordförande för Gefle studentkår. Jag vill även här passa på att tacka Linda Igglund för det arbete hon har lagt ner i studentkåren och för det stora engagemang hon har visat i de olika organ hon har suttit i. Linda har också varit en drivande kraft bakom vår ansökan som ledde till att Gävle utsågs till Årets studentstad 2017/18 av Sveriges förenade studentkårer.

Till vänster, Linda Igglund, avgående ordförande för Gefle studentkår och till höger Elin Westrin, vice ordförande.

Till vänster, Linda Igglund, avgående ordförande för Gefle studentkår och till höger Elin Westrin, vice ordförande.

Jag önskar Linda lycka till i fortsättningen. Vice ordförande Elin Westrin fortsätter till att börja med som tillförordnad ordförande och det är bra för kontinuiteten.

Stora förväntningar på studentkåren

Det kan vara väldigt slitsamt att ta på sig de här uppdragen eftersom det innebär stora förväntningar från många håll. Dels från studenterna naturligtvis. Studentkåren ska företräda studenternas intressen och jobba både med studentpolitiska frågor, men också samtidigt fixa roliga fester och event. Dels kommer förväntningar från oss i ledningen på Högskolan. Linda har suttit med både i Högskolestyrelsen och i min ledningsgrupp.

Det är inte alltid lätt att hitta bra kandidater till de här arvoderade studentkårs-uppgifterna, men det är viktiga uppdrag och jag är helt övertygad om att man lär sig otroligt mycket på att engagera sig på det här sättet. Man får en bred erfarenhet som man har nytta av i det fortsatta arbetslivet och man får ett eget nätverk. Det borde finnas fler studenter som tar chansen att också engagera sig i kåren och i de olika studentföreningarna. Hela vår modell för studentinflytande bygger på att det finns personer som är beredda på att ställa upp. Och som sagt man får väldigt mycket tillbaka. Det kan också vara en språngbräda i den fortsatta karriären.

Viktigt med studentinflytande

Jag har en fast övertygelse om att det kollegiala inflytandet från de anställda och studenternas medverkan är en förutsättning för att garantera kvalitet i utbildning och forskning.

Våra studenter är representerade i högskolestyrelsen, utbildnings- och forskningsnämnd, forskarutbildningsnämnd, anställningsnämnd, disciplinnämnd, rektors ledningsgrupp, samverkansråd och i arbetsmiljökommittén. Bara för att nämna några exempel. Och antalet aktiva studentrepresentanter har ökat under senare år.

Men det handlar inte bara om att ha med studenter i olika nämnder, råd och styrelser, utan också att integrera studentmedverkan i hela vårt kvalitetssäkringsarbete. Hur kan studenter bli en resurs i varandras lärande, hur kan studenter vara medskapande i såväl planering, genomförande som utvärdering av utbildning?

Ojämlika förutsättningar

Självfallet ska detta sätt att arbeta omfatta alla studenter, oavsett om man är ansluten till kåren eller inte. Att kårobligatoriet avskaffades har dock inneburit att förutsättningarna för studenternas medverkan i olika organ försämrats. Att det ekonomiska ansvaret hamnat på lärosätena riskerar leda till ojämlika förutsättningar, eftersom lärosätenas vilja och möjligheter att bidra till kårernas verksamhet varierar. Att kårerna blivit ekonomiskt beroende av lärosätena riskerar ju också att hota deras oberoende ställning gentemot lärosätena.

Det känns verkligen bra att Gefle studentkår satsar på ett aktivt deltagande i olika organ och att vi kan diskutera studentinflytande och andra studentfrågor.
Tack Linda och Elin för att ni finns! Och välkomna att engagera er, alla ni andra som läser vid våra lärosäten!

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 01:02
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 01:02
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 16:08
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 16:08
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 17:13
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 17:13
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)