Sök

Kommunbesök i Älvkarleby

Förra veckan fortsatte jag mina besök på företag och kommuner i regionen.

Tallmon, det nya vård- och omsorgsboendet som är kommunens största investering någonsin.

Tallmon, det nya vård- och omsorgsboendet som är kommunens största investering någonsin.

Det är viktigt dels för att jag vill fortsätta lära känna verksamheter och personer i regionen, dels för att utveckla en god dialog med olika aktörer. Det är en av flera aktiviteter för att stärka högskolans regionala identitet. Vi är som aktörer i regionen viktiga för varandra. Högskolan är viktig för regionens kompetensförsörjning och för utveckling av företag och organisationer genom samarbeten i utbildning och forskning. I kommunerna sker verksamheter av olika slag som är viktiga och av intresse för högskolans utbildning och forskning. Kommunerna tar emot våra studenter för verksamhetsförlagd utbildning, de är kontaktorganisationer och engagerade i projekt och examensarbeten. Här finns verksamheter, frågor och utvecklingsområden som är av intresse för forskningen. Det sker idag flera projekt och utvecklingsprojekt i samverkan mellan regionens kommuner och högskolan, men det finns möjlighet till fördjupad samverkan och utbyte där högskola och region kan utvecklas tillsammans. Detta betonades även vid besöket i Älvkarleby och mötet med kommunens ledning.

I besöket deltog Högskolans akademichefer och en kollega från vår samverkansavdelning. Vi fick höra om Älvkarleby kommuns förutsättningar och vilka möjligheter och utmaningar kommunen står inför. I kommunen bor ca 9000 personer och de största arbetsgivarna är kommunen, Stora Enso och Vattenfall utveckling. Kommunen ligger i Uppsala län men har på olika sätt nära anknytning till Gävleregionen och påminner om den vad gäller till exempel utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. Kommunledningen berättade att rekryteringen av till exempel sjuksköterskor, socionomer och lärare är utmaningar. Olika former av samarbeten diskuterades för att knyta band mellan högskolan, studenter och kommunens verksamheter. Det skulle kunna röra sig om att forskare och studenter engageras i det nya vård- omsorgsboendet som byggs i kommunen, att forskare finns mer nära praktiken i skolan och att kommunen erbjuder sig att ta emot studenter på VFU inom socionomutbildningen.

Det var en intressant eftermiddag med bra samtal och nu ser vi fram mot fortsatt samverkan med olika delar av Älvkarleby kommun.

Under hösten och våren kommer jag att besöka fler kommuner och ha en dialog med fler nyckelpersoner. Närmast på tur står Gävle och Bollnäs.

Foto: Älvkarleby kommun

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  tisdag, 2 november kl. 14:50
 2. 555
  # 2
  tisdag, 2 november kl. 14:50
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 14:52
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 14:52
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-10-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)