Sök

Sveriges högskolerektorer och förvaltningschefer möttes – Blev invald i SUHFs styrelse

Högskolor och universitet arbetar nationellt med frågor som berör alla – inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Två gånger om året möts rektorer och förvaltningschefer för att diskutera aktuella och strategiska frågor. För att lära känna varandras verksamheter, förläggs dessa möten, som en stafett, på de olika lärosätena runt omkring i landet. Denna vecka träffades vi på Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH). Två intensiva dagar är till ända, och jag ser tillbaka på fascinerande presentationer från SKHs verksamhet, och på spännande strategiska diskussioner med mina kollegor från runt omkring i landet.

En inblick i ett lärosäte med konstnärligt fokus

Under första dagens möte fick vi ett antal presentationer från värduniversitet, Stockholms Konstnärliga Högskola. Högskolan skapades 2014 genom en sammanslagning av de tidigare tre lärosätena (Dans- och Cirkushögskolan, Operahögskolan samt Stockholms dramatiska högskola). Vi fick lyssna (och uppleva!) en rad presentationer från högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet bland annat forskning vid institutionen för skådespeleri om samspel mellan skådespelare och regissör, om utveckling av verktyg för cirkusverksamhet och forskning om rösten som verktyg för konstnärligt uttryck för skådespelare och sångare. Spännande att få höra om en verksamhet som skiljer sig så mycket från vår egen högskolas! Och intressant att också se likheterna i den dagliga verksamheten. Under dagen fick vi också avnjuta några framträdanden från skolans medarbetare; dans, sång och cirkusframträdande. Verkligen häftigt!

Högskolans biträdande professor i cirkus, John-Paul Zaccarini

Högskolans biträdande professor i cirkus, John-Paul Zaccarini

Spännande strategidiskussioner och invald i styrelsen

När SUHF:s förbundsförsamling har möten har vi alltid fullmatade agendor. På agendan denna gång stod bland annat en statusrapport från Pam Fredman, regeringens särskilda utredare för Styr- och resursutredningen (Strut). Pam, som tidigare var rektor för Göteborgs Universitet, har regeringens uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Utredningen är naturligtvis högintressant för oss alla, och vi har under utredningens arbete varit inbjudna vid ett flertal tillfällen, för att ge vår input i arbetet. Utredningen ska lämnas fram i början av december.

Ett stående inslag på förbundsförsamlingens möten är också redogörelse från SFS, Sveriges förenade studentkårer. Det är naturligtvis oerhört viktigt för oss att jobba nära studentorganisationerna och att vi har en god dialog för att skapa förutsättningar för det dagliga arbetet på våra lärosäten.

På mötet valdes också en ny styrelse för SUHF. Jag tycker det är viktigt för mig som rektor, och för Högskolan i Gävle, att arbeta på en nationell nivå, varför jag accepterade valberedningens fråga om jag ville vara med i styrelsen. Och nu har alltså förbundsförsamlingen valt in mig, tillsammans med sex rektorskollegor och en förvaltningschef, i styrelsen. Det är verkligen ett hedrande uppdrag och något jag ser fram emot!

Paus i mötet med SUHF:s förbundsförsamling, Ylva Fältholm har just valts in i styrelsen

Paus i mötet med SUHF:s förbundsförsamling, Ylva Fältholm har just valts in i styrelsen

Nästa förbundsförsamling kommer att äga rum här på Högskolan i mars 2019. Jag ser alltså också mycket fram emot att välkomna rektorer och förvaltningschefer från i stort sett samtliga svenska lärosäten till vår fina högskola!

Foto: Maria Sörby

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 01:05
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 01:05
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 16:08
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 16:08
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 17:14
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 17:14
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar




Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-10-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)