Sök

Spännande kluster av företag inom hälso- och sjukvård i Bollnäs

Kompetensförsörjning och brist på personal inom skola, vård och omsorg men även i andra kommunala verksamheter är återkommande i samtalen med kommunerna. Så även när jag och några ut ledningsgruppen besökte Bollnäs kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall och Rektor Ylva Fältholm.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall och Rektor Ylva Fältholm.

Vi mötte de flesta av de kommunala förvaltningscheferna och fick information om Bollnäs och de utmaningar kommunen hanterar. Vi fick också veta mer om näringslivet i kommunen, vilka branscher som finns, dess styrkor och kompetensbehov. I Bollnäs finns en lång tradition inom hälsa och sjukvård och det har resulterat i flera företagsetableringar. Idag talar kommunen om att det finns ett kluster av företag inom hälsa och sjukvård, vid sidan av de mer traditionella företagen.

Våra studenter kommer ut till en arbetsmarknad som skriker efter arbetskraft och där har vi ett delat ansvar. På högskolan erbjuder vi utbildningar som möter arbetslivets behov, men arbetsgivarna måste möta upp och vara intressanta för studenterna. I Bollnäs är man oerhört nöjd med att socionomer och sjuksköterskor genom Högskolan i Gävles studieortsbaserade utbildning utbildas på plats i Bollnäs. Det ger arbetsgivaren kontakter med studenterna och möjlighet att möta och skapa relationer med dem under studietiden. Socionomstudenter erbjuds studentanställning i kommunen vilket har bidragit till att fler fortsätter arbeta inom Bollnäs kommun efter examen.

Den brist på personal som kommunerna står inför medför tankar på hur det går att göra saker annorlunda. Det var något som vi talade om i Bollnäs, till exempel på hur verksamheten i skolan skulle kunna bedrivas på nya sätt. Högskolan ses som föregångare av kommunen när det gäller utbildning av pedagoger i digitalisering. Det ger också möjligheter till fortsatt samverkan i den här och andra spännande frågor. En fråga är också hur forskningen kan bidra till en bra utveckling.

Att möta kommunerna ger mig en bättre förståelse av förhållandena i vår region. Det är viktigt att mötas och skapa relationer för fortsatt samverkan. Min resa i Gävleborgs län fortsätter under 2019.

Delar av ledningsgruppen på Högskolan i Gävle mötte kommunledningen i Bollnäs.

Delar av ledningsgruppen på Högskolan i Gävle mötte kommunledningen i Bollnäs.

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 01:08
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 01:08
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 17:14
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 17:14
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)