Sök

Givande möten med nya ministern, rektorskollegiet och SUHF

Varje år i januari sedan lång tid tillbaka träffas samtliga rektorer i Steningevik för gemensamma överläggningar. För oss som sitter i SUHF:s (Sveriges universitets- och högskoleförbund) styrelse inleds mötet lite tidigare och förra veckan deltog jag för första gången vid ett styrelsemöte som ny ledamot. Mycket givande och intressanta diskussioner, t. ex. om hur vi ska lägga upp styrelsearbetet under den kommande mandatperioden och om hur vi ska lägga upp sektorns deltagande i Almedalsveckan. Vi fick också rapporter från projekt och utredningar som syftar till att öka högskolans autonomi, undersöka vilken betydelse högskolesektorn har på samhällsekonomin och till att ta fram ett ramverk för kvalitetssäkring av forskning. I mars kommer SUHF:s förbundsförsamling för första gången sedan 90-talet att gå av stapeln hos oss vid Högskolan i Gävle och även det berördes vid styrelsemötet.

Nya ministern presenterade sig

När styrelsemötet var avklarat träffade vi alla övriga rektorer för att förbereda oss inför mötet med ministern för högre utbildning och forskning, också det en tradition vid Steningevikmötet. Det här året blev det lite annorlunda p.g.a. den segdragna regeringsbildningsprocessen. Vi var länge osäkra på om den nya ministern, Matilda Ernkrans, skulle dyka upp på hennes andra arbetsdag och fick till slut beskedet att hon inte kunde delta vid själva mötet, men väl till middagen. Vid själva mötet deltog i stället ett antal tjänstemän från utbildningsdepartementet, så våra frågor om politikens inriktning får vänta till ett senare tillfälle. Vi fick dock det glädjande beskedet att den nya ministern valt att behålla sittande statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg, som vi varit mycket nöjda med sedan hon tillträdde i mars i år. Senare, vid ministerns framträdande under middagen, var det inte så mycket utöver det som står i regeringsförklaringen som framkom; att lärarutbildningen återigen ska reformeras, att utbildning ska vara tillgänglig i hela landet,
t. ex. via distansutbildning och att Sveriges position som ledande forsknings- och innovationsnation ska bibehållas och utvecklas. Ytterligare besked om politikens inriktning under resten av mandatperioden får vi alltså vänta på.

Matilda Ernkrans, nya ministern för högre utbildning och forskning.

Matilda Ernkrans, nya ministern för högre utbildning och forskning.

Kvalitet, pedagogik och fusk diskuterades med UKÄ

Dagen därpå var det dags för möte med UKÄ, Universitetskanslersämbetet. Som vanligt stod kvalitetssäkringssystemet i fokus, men även frågan om ett nytt uppdrag som UKÄ fått om att följa upp den pedagogiska utveckling som sker vid landets lärosäten och om UKÄ:s återupptagande av insamling och sammanställning av disciplinåtgärder vid landets lärosäten. Mycket bra, med tanke på att det finns en gemensam känsla av att fusket i högskolan ökar, sannolikt som ett resultat av digitaliseringen, men också för att det är viktigt att vi jobbar på ett rättssäkert sätt för att stävja och sanktionera fusk inom högre utbildning. Mötet slutade med en presentation om den politiska situationen och samhällsutvecklingen i dagens Italien. Mycket intressant med tanke på att vi rektorer åker dit på en gemensam resa i slutet av mars för att besöka italienska lärosäten och vår motsvarighet till SUHF i Italien.

Stephen Hwang, rektor på högskolan i Halmstad, presenterade ramverket för kvalitetssäkring.

Stephen Hwang, rektor på högskolan i Halmstad, presenterade ramverket för kvalitetssäkring.

Utredning om styrning av examenskraven

Slutligen hade vi möte i den SUHF-grupp som jag leder och som syftar till att undersöka om examenskraven för våra utbildningar skulle kunna beslutas av oss själva, i stället för som nu, av regeringen. Vi träffade Anna Lexelius och Mattias Fogelgren från Tillitsdelegationen för en mycket givande diskussion om tillitsbaserad styrning, vilket är en förutsättning för en förändring av den politiska styrningen av examensordningen!

”Min” SUHF-grupp träffade Tillitsdelegationen för att diskutera tillitsbaserad styrning.

”Min” SUHF-grupp träffade Tillitsdelegationen för att diskutera tillitsbaserad styrning.

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 01:12
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 01:12
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 16:22
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 16:22
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 17:15
 6. 555
  # 6
  tisdag, 2 november kl. 17:15
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Anna Jernberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-01-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)