Sök

Året sammanfattat i en årsredovisning

Nu är vi klara med årsredovisningen för 2018 och efter en vända i högskolestyrelsen är vi nu redo att skicka in den till regeringen (och några andra mottagare).

Mitt första helår som rektor på Högskolan i Gävle (jag började i mitten på 2017) var ett händelserikt år. Här är ett litet axplock:

Vi har under 2018 inlett arbetet med vår framtida vision och verksamhetsidé. Under det gångna året har vi också arbetat med att stärka Högskolans forskning. En projektgrupp har levererat ett underlag som kommer att utgöra grunden för vår forsk­ningsstrategi som innebär etablerandet av fyra strategiska forskningsområden; Innovativt lärande, Hälsofrämjandearbete, Hållbar stadsutveckling samt Intelligent industri. Dessa områden syftar till att främja vår förmåga att tillsam­mans med det omgivande samhället – den offentliga sektorn, industrin och civilsamhället – arbeta utmaningsdrivet och leverera forskning av hög kvalitet och relevans.

Rektor Ylva Fältholm med Årsredovisningen.

Rektor Ylva Fältholm med Årsredovisningen.

Populäraste högskolan

Även i denna årsredovisning kan vi konstatera att Hög­skolan, i termer av antalet förstahandssökande till program, behåller sin position som landets mest populära högskola. 2018 är vår fastighets­mäklarutbildning och kandidatutbildning inom kriminologi de mest populära förstahandsvalen i landet och även när det gäller utbildningar till socionom, ekonom och förskollärare hör Högskolan i Gävle till landets mest populära lärosäten. Det höga söktrycket är givetvis mycket tillfredsställande, men har bak­sidan att vi tvingas tacka nej till många av dem som söker till våra utbildningar. Detta är bekymmersamt, eftersom behovet av sjuksköterskor, socionomer, lärare och högskoleingenjörer är högt, både i vår egen region och i samhället i stort.

En mycket glädjande nyhet är att vi i november 2018 fick beskedet att UKÄ beviljat vår ansökan och att Högskolan numera har tillstånd att examinera civilingenjörer. Vår avsikt är att under 2020 starta med lantmäteriteknik, ett område med enorma kompetensförsörjningsbehov.

Nio forskarutbildningsämnen

I april firade vi Akademisk högtid här på Högskolan. Inte mindre än tolv nya professorer installerades, vilket var nästan dubbelt så många som för två år sedan. Detta till­sammans med att vi promoverade en hedersdoktor och fem egenproducerade doktorer, blev en manifestation av att vår forskning och forskarutbildning utvecklas positivt.

Under 2018 inrättade vi, inom området Byggd miljö, ytterligare två forskarutbildnings­ämnen; Industriell ekonomi samt Elektroteknik. Totalt finns nu nio inrättade forskarutbildningsämnen vid Högskolan.

Sist men inte minst vill jag nämna betydelsen av samarbetet med studentkåren vid Högskolan! I och med att Gävle 2017 utsågs till årets studentstad anordnade Gefle Studentkår i april 2018 Sveriges förenade studentkårers fullmäktigemöte (SFS FUM), ett evenemang som samlade 300 kåraktiva studenter från hela landet och som var resultatet av ett hårt arbete och stort engagemang från kårens sida.

Läs hela årsredovisningen 2018 Pdf, 4 MB.

Kommentarer
 1. 1
  # 1
  söndag, 31 oktober kl. 23:33
 2. 555
  # 2
  söndag, 31 oktober kl. 23:34
 3. 555
  # 3
  söndag, 31 oktober kl. 23:34
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 13:50
 5. 555
  # 5
  tisdag, 2 november kl. 13:50
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)