Sök

Nu prövar vi nya idéer i nya innovations-hubben

Det var roligt att se att det var så mycket folk som kom till invigningen av Gävle Innovation Hub. Det bådar gott inför fortsättningen när nya idéer och innovativa lösningar ska tas fram i den här nya mötesplatsen.

Gävle Innovation Hub ska fånga upp, inspirera och bjuda in personer med idéer. En mötesplats med flexibla kontorslösningar i kreativ design vid Stortorget i Gävle centrum. Här kan innovatörer, företag och organisationer utveckla sina idéer. ”Hubben” har skapats av Gävle kommun i samarbete med företaget DoSpace, Högskolan i Gävle, Gävleborgs företagsinkubator Movexum och klustret Future Position X, som arbetar geografisk informationsteknik. Tillsammans ska vi stötta en innovativ miljö för ett livskraftigt Gävle och Gävleborg.

Ylva Fältholm, rektor vid Högskolan i Gävle, i samband med invigningen av Gävle Innovation Hub 190307.

Rektor Ylva Fältholm från invigningen av Gävle Innovation Hub.

Kreativ mötesplats

Det är verkligen en fantastisk miljö i stora fina lokaler, med öppna ytor för social samvaro, små och stora sammanträdesrum och arbetsplatser utformade för maximal kreativitet. För oss kan Gävle Innovation Hub kan bli en viktig mötesplats för forskare, lärare och studenter. Det blir en träffpunkt med samhällets olika aktörer, näringslivet och offentlig sektor. Vi blir en del av ett spännande innovativt system i regionen. Det känns roligt och inspirerande.

Invigningen inleddes med ett roligt och inspirerande anförande av Samuel West som startat Museum of Failure. Hans budskap var att för att kunna lyckas måste man våga misslyckas. Därefter blev det en paneldiskussion med oss som står bakom ”hubben” och entreprenörer, representanter för liknande mötesplatser, Vinnova, regionen och kommunen. Vi diskuterade hur innovationskraft ska kunna lyfta länet.

Goda förutsättningar för innovation

Sverige är ett innovativt land, vid en internationell jämförelse, mycket tack vare en hög utbildningsnivå och ett samhälle som bygger på tillit och samverkan mellan organisationer, näringsliv och offentlig sektor. Vi har redan mycket att bygga på i vårt län med en stark och bred bas av industriföretag.

Jag kunde berätta att vi har en hög ambitionsnivå när det handlar om att utveckla vår samverkan inom utbildning och forskning. Vi har en ny forskningsstrategi med fyra strategiska forskningsområden (hållbar stadsutveckling, intelligent industri, hälsofrämjande arbete och innovativt lärande) som alla bygger på att vi vill samverka kring aktuella samhällsutmaningar.

Det var intressant att lyssna till Lena Miranda, vd för Science park i Linköping, där man har lång erfarenhet av sådana här mötesplatser för innovation och under senare år har Linköping legat i topp när det gäller antalet nya ”start-ups”. Det var också i samband med ett besök i Linköping som idén med Gävle Innovation Hub kom upp.

Per Bill, landshövding Gävleborg, vid invigningen av Gävle Innovation Hub 190307.

Landshövding Per Bill kom inrullande på en cykel när han invigde Gävle Innovation Hub.

Efter vår diskussion blev det dags för landshövding Per Bill att inviga innovationshubben och han kom inrullande på en gammal plastcykel från 80-talet som då ansågs vara en innovation, men som inte blev så långlivad. Nästa gång kanske det blir en 3d-printad cykel, sa landshövdingen, och fortsatte med att vi måste våga pröva nya idéer annars blir aldrig de stora idéerna verklighet.

Hubben fylls med innovation och utvecklas ständigt

Jag hoppas verkligen att Gävle Innovation Hub ska bli en kreativ och nyskapande mötesplats där vi är med och prövar nya idéer. För att ”Hubben” ska nå sin fulla potential måste vi på Högskolan på ett mycket mer systematiskt och strategiskt sätt bidra till att generera idéer, intressera forskare och studenter för entreprenörskap och företagande. Minst lika viktigt är att vi bidrar till intraprenörskap, dvs. innovationer och utveckling som sker inom företag och organisationer. Här behöver vi bli mycket bättre på att ge korta kurser som främjar det livslånga lärandet, dvs. kompetenshöjning för dem som redan är ute i arbetslivet. Vi har flera exempel på det redan nu, det så kallade KUL- projektet, (Kursutveckling för livslångt lärande inom basindustrin) som är finansierat av Vinnova och som är en riktad nätbaserad uppdragsutbildning mot basindustrins behov.

Utöver det så behöver vi vidga förståelsen och uppfattningen om vad som är en innovation, förändra den traditionella synen att det enbart är produktutveckling som är innovationer. Det handlar om så mycket mer, tjänsteutveckling och sociala innovationer, områden som oftast domineras av kvinnor. Vi behöver t.ex. fler innovationer och entreprenörskap inom hälso- och sjukvården, inte minst kopplat till de enorma möjligheter som digitaliseringen ger upphov till. Så det finns ett tydligt behov av genusperspektiv när vi pratar om det akademiska entreprenörskapet.

Kommentarer
  1. 555
    # 1
    tisdag, 2 november kl. 17:15
  2. 555
    # 2
    tisdag, 2 november kl. 17:15
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)