Sök

Sommarhälsning

Jag vill med dessa rader skicka en sommarhälsning till anställda, studenter och andra som samarbetar med Högskolan i Gävle och tacka för allt arbete och goda insatser under den här terminen och under det gångna läsåret.

Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle. Fotad i sommarmiljö 20200604.

Att vi går igenom en period som kommer att gå till historien är inte en överdrift. Den globala pandemin påverkar hela samhället, såväl socialt som ekonomiskt. Hittills har fokus mest varit på att hantera den akuta situationen, hur den kommer att påverka oss långsiktigt kan vi ännu bara spekulera om.

I mars tog vi tillsammans med alla andra lärosäten i Sverige beslutet att gå över till nätbaserad utbildning på distans för all undervisning och examination. Jag är imponerad över att omställningen kunde genomföras så snabbt och med god kvalitet, både här på Högskolan och i sektorn som helhet.

Campusundervisning i höst

Nu har vi tagit ett inriktningsbeslut för hösten och det innebär en återgång till campusbaserad undervisning, men samtidigt att undervisning och examination ska planeras med hänsyn till rådande rekommendationer för att minska smittspridningen.

Jag är medveten om att detta är en stor utmaning. Det finns fortfarande många frågor att lösa och myndigheternas rekommendationer rörande pandemin ändras med jämna mellanrum. Vi vet inte exakt hur situationen kommer att vara i höst. Det krävs tålamod, flexibilitet och uthållighet.

Högskolans strategiska arbete

Men allt har inte handlat om pandemin under den här våren. Vi har också fortsatt vårt strategiska arbete: Vi har en ny vision, verksamhetsidé, samt nya kärnvärden på plats, som ska leda oss framåt i utvecklingen av vår högskola. Snart har vi också en ny utbildnings- och forskningsstrategi för det kommande decenniet. Jag hoppas att vi ska kunna diskutera den mer utförligt i höst och att den ska vägleda oss i vår fortsatta verksamhetsplanering.

Högt söktryck till Högskolan i Gävle

Vi kan också glädjas åt ett fortsatt högt söktryck till vår högskola. Ingen annan högskola hade fler förstahandssökande till program inför höstterminen i år. Vi ser också att förväntningarna kommer att öka på oss som högskola i framtiden. Många människor påverkas av den omställning som pågår i samhället och fler söker sig till högre utbildning för kompetensutveckling och karriärväxling. Det här är en utmaning som vi, som ett lärosäte med en viktig roll i regionen och med ambitionen att göra nationellt och internationellt avtryck, måste anta.

Håll ut, Håll avstånd och Håll ihop!

Det är min övertygelse att vi kommer ut ur den här akuta krisen som ett starkare lärosäte. I krisledningsarbetet har jag sett ett ökat internt samarbete mellan akademierna och stödverksamheten, och även inom respektive enhet, för att lösa utmaningar när förutsättningarna ändras.

Jag vill sammanfatta min uppmaning inför vårt fortsatta arbete med tre ordpar:
Håll ut, Håll avstånd och Håll ihop!

Då klarar vi förväntningarna från våra uppdragsgivare och från det omgivande samhället och inte minst, de förväntningar vi har på oss själva.

Jag hoppas att vi alla ska få några veckor av återhämtning under sommaren, som ska ge ny energi inför hösten och det fortsatta arbetet på vår högskola.

Ylva Fältholm
Rektor

Kommentarer
 1. 555
  # 1
  måndag, 1 november kl. 01:26
 2. 555
  # 2
  måndag, 1 november kl. 01:26
 3. 555
  # 3
  tisdag, 2 november kl. 13:55
 4. 555
  # 4
  tisdag, 2 november kl. 13:55
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-06-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)