Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-04-03


Samverkan - ett verktyg för utveckling

Vad är samverkan egentligen och hur kan man samverka med Högskolan i Gävle? Vi har träffat tre personer från länet som finns inom näringslivet för att få en bild av hur de samarbetar med högskolan och varför.

Tre perspektiv på samverkan 

Samverkan kan vara allt från ett strategiskt ställningstagande om samarbete till det mer konkreta exemplet där ett företag tar emot studenter på projektuppdrag eller examensarbete.

Samverkan på ett strategiskt plan för att nå samma mål

Gävle kommun arbetar strategiskt och operativt med frågan att få Gävle att växa och bli en attraktiv stad att leva och bo i. Det är är också ett av flera områden där högskolan och kommunen samarbetar. Arbetet med att ta fram en ny Campusplan är ett exempel.

Tove Elvelid, förvaltningschef Gävle kommun - vad är samverkan för dig?

– Kärnan i all samverkan är att hitta gemensamma mål. I vår region bör det ligga på utbildning och kompetens. Vi har många arbetslösa samtidigt som företagen har svårt att hitta rätt kompetenser. Det måste vi ha en strategi för och det är här vi kan se nyttan av samverkan. Har vi ett gott samspel mellan Högskolan och näringslivet kan fler försörja sig helt enkelt.

Det finns egentligen inga frågor där vi inte har beröringspunkter med Högskolan, menar Tove och fortsätter,

– Vi kan bli bättre på att bidra med det vi kan, från varsit håll, när det gäller denna typ av frågor. När vi använder oss av den forskning som finns vid Högskolan i Gävle, är det bara ett exempel på samverkan som vi bör utveckla och fördjupa.


Kompetensutveckling och nätverkande ger skjuts till varandra

Samverkan med högskolan kan innebära att man skaffar sig ny kompetens eller breddar den man redan har och då pratar vi om kompetensutveckling. Att ingå i nätverk är också att samverka.

Ett samarbete med både kompetensutveckling och nätverkande i fokus är samarbetet mellan projektet Bra Före hos Region Gävleborg, Produktionslyftet och CLIP, Högskolan i Gävle. Den gemensamma nämnaren har varit kompetensutveckling inom Lean.


Tommy Wallin, ACAB Pars AB - företagarträffar är också kompetensutveckling.

ACAB Pars AB, i Alfta är ett av företagen som har genomgått utbildning i Lean via Produktionslyftet och när Bra Före, Produktionslyftet och CLIP bjöd in små och medelstora företag i regionen till en dag med fokus på hur man kan jobba med Lean, träffades man hos ACAB Pars.

Tommy Wallin, plats- och produktionschefen på ACAB tog emot de deltagande företagen vid företagarträffen och berättade om sina erfarenheter av att införa Lean och hur företaget tänker sig en fortsatt satsning på det.

– Vi har helt klart kommit en bit på vår resa i att införa Lean. Vi berättar gärna om hur det har fungerat hos oss och därför var vi med under företagarträffen. Träffen i sig innebar att vi fick reflektera över vårt eget arbete och gå igenom vad vi har gjort hittills och vad vi har kvar att göra. Att möta de andra företagen och få deras frågor om hur och varför vi har gjort på ett visst sätt, får en att tänka efter. Samtidigt som man får upp ögonen för hur andra gör, tillägger Tommy.

Ett möte mellan företag och exempelvis Högskolan gör det också enklare att ta kontakt i framtiden menar Tommy som ser andra fördelar också:

– När vi företagare träffas blir det uppenbart att vi har samma frågor att jobba med oavsett vad vi producerar. Nätverk av det här slaget skapar tillfällen att diskutera frågorna som vi har, som ledningsfårgor och hur man förankrar processen till exempel.Utveckla verksamheten tillsammans med studenter

Att samarbeta med studenter kan ge tillgång till ny kunskap och
möjlighet att utveckla  företaget eller verksamheten.  Det kan också vara ett viktigt led i att  rekrytera i framtiden.

 

Parator Industri AB i Bollnäs tillverkar olika typer av släp för tunga fordon helt efter kundens behov. Under förra året var Parator ett av de företag som tog emot en grupp studenter under deras projektarbete i kursen Projektlogistik. Thomas
Larsson, konstruktör på Parator berättar

Thomas Larsson, Parator - varför samarbetar ni med studenter från högskolan?

– Studenterna ger oss nya idéer, synpunkter och förslag rakt in i företaget. De kan utreda frågor som vi har men inte har möjlighet att titta på för tillfället, helt enkeltsäger Thomas.

Han fortsätter:

– Hos oss tittade studentgruppen på flödet i hela vår produktionskedja och presenterade flera bra förslag till förbättringar i vårt flöde. Det har varit en svår uppgift  på grund av våra små lokaler. Bland annat hade de förslag på hur vi kan placera om vissa stationer för att minimera tiden för transport där emellan. Nu ser vi fram emot nästa samarbete som kommer att ske i en längre kurs än den första och studenterna kommer nu att kunna utveckla det arbetet som de har påbörjat redan, avslutar Tommy som är helt nöjd med samarbetet som har varit.Text: Helen Karlsson

Publicerad av: Helen Karlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2014-06-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)