Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-03-31


Siktet inställt på att lösa energifrågorna

Reesbe är Högskolan i Gävles företagsforskarskola med inriktning mot energi, hållbar utveckling och byggd miljö.

Reesbe står för för Resource Efficient Energy Systems in the Built Environment och är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola. Sjutton företag från energisektorn ingår också i Reesbe och uppgiften är att hitta lösningar på framtidens energifrågor.

Företagsforskarskolan kan beskrivas som en samarbetsmodell där näringslivet och forskningen möts och samverkar. Forskningen bedrivs främst av doktorander som är anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid lärosätena.

Med uppdrag att hitta de bästa energilösningarna

En en doktoranderna är Jessica Sten Englund och i senaste numret av högskolans tidning Leve! (nr 1, 2014) finns en längre artikel om Reesbe, Jessicas forskningsområde och doktorandkollegan Harald Anderssons forskning.

Jessika Steen Englund har sitt fokus på resurs-, energi- och kostnadseffektiva åtgärder bland annat i samband med den förestående renoveringen av miljonprogrammet, den stora bostadsutbyggnaden 1964–1975. Även om husen inte byggdes med lägre kvalitet var material, ideal och möjligheter andra då.

–Det finns många frågor att ställa sig vid en sådan här renovering. För det första hur mycket man ska göra då det ändå handlar om ett äldre bestånd. Bara det nödvändigaste med stambyten? Eller ska man göra som många fastighetsägare väljer, energieffektivisera, fräscha upp lägenheter och höja standarden väsentligt, säger Jessica.

Att se helheten i en komplex fråga

Det kan även bli ännu mer komplicerat om man börjar tänka utifrån ett större systemperspektiv. Vissa energisparande åtgärder kanske resulterar i att fastighetsägaren minskar behovet av köpt fjärrvärme, men samtidigt ökar behovet av köpt el. Hur påverkas då de yttre energisystemen?

Om man ändå har tillgång till mycket spillvärme, som i Gävle Energi, kanske den totala miljövinsten inte blir lika stor. I ett fjärrvärmenät med mer fossila bränslen hade en energisparåtgärd som minskat behov av köpt värme i stället kunnat ge en större miljövinst genom minskat koldioxidutsläpp. Kring detta resonerar Jessica:

– Jag ska undersöka hur man hittar de optimala åtgärderna för energieffektiviseringar vid renovering. Allt beror på var man drar upp systemgränserna för det energisystem man undersöker och vilka aspekter man tar hänsyn till i ett livscykelperspektiv. Jag kommer att titta på frågorna ur flera perspektiv hos det kommunalabostadsbolaget Gavlegårdarna och Gavlefastigheter, avslutar Jessica.

Företagen hoppas på nya idéer och energilösningar

Ett av de medverkande större företagen är Gävle kommuns allmännyttiga bostadsbolag Gavlegårdarna med omkrin 15300 lägenheter varav cirka hälften utgörs av miljonprogrammet.

– Grundmotivet för vår medverkan är först och främst att stödja Högskolans utveckling. Vi har 1000 studentlägenheter och ytterligare lika många studenter bor hos oss i andra lägenheter. Också energiområdet är prioriterat för vår del, och då inte minst med fokus på miljonprogrammet, säger vd Lars Lennmalm.

Renoveringen av husen från 1960–70-talen ställer mängder av frågor och Lars hoppas på att samarbetet ska ge svar på några.

För att komma ner i dagens normala energiförbrukning krävs ganska stora åtgärder och där hoppas vi att Reesbe kan hjälpa oss med nya idéer. Ytterligare en fråga att ta hänsyn till är hur mycket hyresgästerna är beredda att betala, säger Lars Lennmalm.

Får ta del av de senaste forskningen på området

Per Arne Vahlund är vd för Gavlefastigheter som förvaltar Gävle kommuns fastigheter. I beståndet finns allt från förskolor och kulturbyggnader till industri- och näringslokaler. Sammanlagt omkring en halv miljon kvadratmeter. En av fastigheterna, Sörbyskolan, har valts ut som objekt i Reesbe.

– Skolan är byggd strax innan miljonprogrammet men håller byggnadstekniskt ungefär samma standard. Det blir mycket intressant för oss som fastighetsägare att ta del av nya studier kring energieffektivisering och att se vad Jessika Steen Englund kommer fram till, säger Per Arne Vahlund.


Text: Ove Wall
Foto: Britt Matsson, Ove Wall

Mer information om Reesbe

Forskning och samarbete för ett hållbart energisystem

Hur bidrar Reesbe till ett hållbart samhälle och vad är fördelarna med en företagsforskarskola? Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, Ewa Wäckelgård, programdirektör för Reesbe, Per Laurell, vd Gävle Energi och David Larsson, doktorand ger svaren.

Publicerad av: Helen Karlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2014-06-27

Fakta

Reesbe har 12 aktiva doktorander,  hälften anställda i kommunala energi- och fastighetsbolag och övriga i utvecklingsbolag inom energiteknik.

Doktoranderna bedriver företagsnära forskning om energisystem, mycket med fokus på resurs- och energieffektiva system i bebyggelse inom fjärrvärmeområdet.

» Mer om Reesbe 

» Doktorander inom Reesbe 

 

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)