Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-06-03


Exemplariska exjobb

När studenter gör sina exjobb i samarbete med näringslivet föds många nya idéer och förslag.

Läs om studenterna från Högskolan i Gävle som kan göra en världsledande sportbilsproducent mer effektiv, eller om studenten som kan ha kommit på en kommande storsäljare inom klädförvaringsbranschen.

Vad är ett examensarbete?

Examensarbetet är det avslutande arbetet som en student gör på sin utbildning. Många studenter gör sitt examensarbete, eller exjobb som det också kallas, i samarbete med ett företag/organisation inom privat eller offentlig sektor.  Vanligt är att studenten får undersöka ett problem som man inom företaget har identifierat och gärna vill att någon tittar på.

Arbetet kan ha olika omfattning beroende på när i utbildningen det genomförs. Under examensarbetet har studenten en handledare vid högskolan och en kontaktperson på arbetsplatsen.

Intervju med student

Foto: Koenigsegg

Uppdrag att göra en världsledande bilproducent mer effektiv

Kalle Persson från Hudiksvall läser till ekonomiingenjör på Högskolan i Gävle och är nu inne på sin sista termin. Det som återstår av den treåriga utbildningen är examensarbetet och under den senaste terminen har han och klasskompisen Kristian Wigren spenderat en hel del tid i Ängelholm på ett spännande och framgångsrikt företag som tillverkar sportbilar. Koenigsegg producerar och säljer exklusiva sportbilar på en internationell marknad och företaget har en gedigen skara utnämningar och rekord. Bilarna brukar gå under epitetet " världens snabbaste serieproducerade bil för privat bruk".

Hur fick ni kontakt med Koenigsegg?

– Jag har en kontakt på företaget Monitor som levererar affärsystem till Koenigsegg. Monitor hade en kille som jobbade nere hos Koenigsegg som konsult och den killen i sin tur kände till att jag studerade industriell ekonomi och tog kontakt med mig. Han såg att det fanns utveklingsmöjligheter för företaget och att vi som studenter skulle kunna göra en insats. Han hade flera frågor som skulle kunna utredas gällande deras produktionsflöde och tänkte att det skulle vara passande för ett exjobb.

Sammanlagt har Kalle och Kristian tillbringat över tre veckor på Koenigsegg för att få en helhetsbild av företaget och för att samla in material till sitt exjobb.

Vad är ert uppdrag med exjobbet?

– Vi ska titta på hur företaget kan effektivisera sin produktion. I grunden ser vi att det handlar om hur hela informationssystemet fungerar och vill titta på vart man kan gå in och göra förbättringar. Vi går igenom hela produktionsflödet och gör intervjuer med alla som ingår i det och har träffat alla från inköp och konstruktion till produktion.

Kalle förklarar vidare:
– När det till exempel görs ändringar vid konstruktionsavdelningen måste ändringarna in i affärssystemet och det händer att det blir fel på vägen och att information försvinner eller missas. Det kan då innebära stopp eller förseningar i produktionen och det är här vi kan se att vi kan bidra med idéer till förbättringar.

Hur har kontakterna med företaget fungerat?

– Vi har träffat VD:n Christian von Koenigsegg för att berätta vad vi gör och han tycker att det är bra att vi tittar på de här frågorna och han ser gärna förändringar och förbättringar för att korta ned tiderna i produktionen. Vi har hans godkännande vilket känns roligt och bra. Så stödet från företaget är mycket bra och våra kontakter har känts väldigt bra.

Berätta om fördelarna med att göra exjobbet på ett företag

– Man får en verklighetsuppfattning när man ser problemen på företaget och i produktionen och kan koppla dem till studierna på ett helt annat sätt. Tidigare i utbildningen har vi också haft projektkurser där samarbete med näringslivet har ingått vilket även det har varit väldigt bra. Erfarenheten från de tidigare samarbetena har vi nytta av och tar med oss in i vårt examensarbete idag. Dessutom får man också goda kontakter inför framtiden, menar Kalle som i framtiden ser sig som ingenjör på ett producerande företag och med frågor som liknar det exjobbet handlar om på sitt bord.

Vad har du för tips till andra studenter inför exjobbet?

– Tänk stort och gör något som du är intresserad av! Mitt andra tips är att ringa runt till företag och presentera dig och vad du kan, det är mer effektivt än att hitta ett färdigt förslag på exjobb. Oftast behöver man diskutera sig fram till vad exjobbet ska gå ut på och vad som blir bäst och vad som fungerar mot utbildningen. 

Hur ser dina framtidsplaner ut?

– Jag har planer på att läsa till en magister i tillämpad logistik vid KTH. Om jag inte får ett allt för lockande erbjudande om jobb vill säga, avslutar Kalle innan han går tillbaka till biblioteket för att fortsätta arbetet med exjobbet tillsammans med Kristian.

Den 12 juni är det dags för examination och vad som kommer därefter får framtiden utvisa helt enkelt. Återkoppling till Koenigsegg ligger också kvar som en uppgift innan studierna är avslutade.


Text:Helen Karlsson
Foto: Kalle Persson

 

Intervju med student

Chatrine Jonsson gjorde sitt exjobb i samarbete med H&M

I utbildningen Design- och träteknik* hade Chatrine Jonsson läst och provat på nya material som till exempel Durapulp. Det är ett material av träfiber med en tillsats av ett ämne som heter PLA och ser ut som papper. Vid värmebehandling omformar det sig till ett plast­liknande material, miljövänligt och nedbrytbart.

Cathrine var inne på ett annat spår när det gällde sitt exjobb till en början men av en rad tillfälligheter bestämde hon sig för att det var att utveckla galgar hon skulle göra i sitt exjobb. Och det slutade i ett samarbete med både H&M och skogsbolaget Södra.

Hur var din första kontakt med H&M?

– Jag fick ett namn på H&M som jag skulle kontakta för att fråga om de var intresserade av att jag utformade en ny galge åt dem. De brukar tacka nej till ex­jobbsförfrågningar, men jag lovade att vara självgående och inte ta för mycket tid. Då fick jag ett ja.

Kontakterna med H&M var intensiva per telefon och allra mest mejl. Chatrine Jonsson upplevde att de visade stort engage­mang och var snabba och positiva hela tiden när hon kom med sina frågor.

Du samarbetade även med skogsbolaget Södra- varför?

Det är skogsbolaget Södra som har tagit fram materialet Durapulp så Chatrine Jonsson fick även dem att engagera sig i exjobbet.

– De tyckte det var bra att materialet testades, användes och synliggjordes. Det är inte så känt av andra än dem som jobbar inom området.

– Jag tycker att jag fick ett stort ansvar för att min idé blev en produkt i samarbete med företagen. Jag lyssnade in vad de ville ha ut av samarbetet.

Att se något gå från idé till produkt

Resultatet har blivit en prototyp för en galge som är vikt och pressad av ett enda Durapulpark med H&M:s logotyp. Kroken ska vara i miljövänlig alumini­um och är avtagbar så att den kan åter­användas. Sker inte det kan man i alla fall dela på galgen och sortera kroken och resten av galgen för sig.

– Att se min idé växa fram var roligt, säger Cathrine.

Ett engagerat företag ger bäst resultat

Till företagen ger Cathrine rådet att bara ta emot en exjobbare om man har tid för det. Det ska också finnas ett engagemang och en tanke med samarbetet även från företagets sida. Studenterna vill inte känna sig i vägen och det uppskattas att få komma till företaget för att se hur det ser ut och hur man jobbar.

Just nu har Chatrine Jonsson tagit en paus från arbetet med galgarna och jobbar med annat men tankarna på att ta det vidare och i framtiden satsa på galgarna i ett företag finns kvar.

Cathrines exjobb uppmärksammades på olika sätt och bland annat fick hon Edsbyverkens stipendie för sitt arbete.


* Design- och träteknik som program finns inte kvar idag men kan närmast jämföras med Industridesign 180 hp.


Text: Anna Jansson Åkerson
Foto: Joakim Helmbrant


Publicerad av: Helen Karlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2014-06-27

KONTAKT

Anna Bäcklund
Kontakttorget

Telefon: 026-64 86 02 
E-post: anna.backlund@hig.se

Kontakttorget


 


Har du en fråga som passar
för ett exjobb?

Exjobbsdéer och frågor behöver inte vara färdigformulerade från början.

Uppdraget kan växa fram och formuleras i samtal mellan dig som uppdragsgivare, studenten och handledaren på Högskolan.

När ni är överens om upplägg och innehåll, ska handledaren på Högskolan godkänna uppdraget så att arbetet får rätt inriktning, omfattning och akademisk nivå.

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare


Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)