Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-06-15


Samarbeten utvecklar företaget Pepab

”I år har vi öppet hela sommaren” den nyheten går att läsa på PEPAB Produktionspartner ABs hemsida och kan mycket väl tolkas som att det går bra för företaget och att de satsar framåt.

Företaget är ett legotillverkande företag som gör både färdiga produkter och komponenter i tunnplåt utifrån kundernas önskemål. Verksamheten innefattar alla processer i tillverkning inom området och man jobbar med såväl laserskärning, stansning, laser/stans i kombination som svetsning och montering.

Kompetensutveckling blir nästa steg i utvecklingen

Pepab har återhämtat sig från de tuffa åren som rådde i branschen för några år sedan och Stig-Olof Elmelind, VD sedan 2008, beskriver hur de nu lägger in ytterligare en växel för att nå bättre resultat och att de gör det i samarbete med Högskolan.

– Vi har under de senaste åren satsat stort i både i maskiner och lokaler. Nu är det  dags att göra investeringar i personal
och att hitta effektiva arbetsmetoder för att företaget ska blomstra, säger Stig-Olof Elmelind.

Flera av satsningarna på utveckling som Pepab nu går in i, gör man i ett djupare samarbete med Högskolan i Gävle. Och Per-Olof beskriver hur det kommer sig att de har hittat Högskolan som en samarbetspartner.

– Man kan säga att vårt
samarbete med olika högskole-utbildningar startade via en kontakt på Almi. Almi jobbade för att företag i Hälsingland skulle komma igång och samarbeta med högskolestudenter via deras examensarbeten, vilket vi gjorde
och på den vägen är det, säger Stig-Olof.

Samarbetar med studenter

För några år sedan var Pepab som finns i Söderhamn ett av företagen från Hälsingland som var med på studiebesök vid Högskolan i Gävle och sedan dess har man haft fortsatta kontakter med högskolan. I höst blir tredje året som de samarbetar med en grupp studenter, inom kursen Produktionslogistik 7,5 hp, som gör sitt projektarbete på företaget.

Efter en lite trevande start vid första samarbetet, känner Per-Olof att de nu får ut det de vill och fortsätter gärna ta emot studenterna. I produktionslogistikkursen kan studenterna bland annat titta på flöden i produktionen för att komma fram till effektiva lösningar.

– Jag tycker definitivt att Högskolan i Gävle har visat att man vill närma sig näringslivet och det är tack vare initiativ från dem som vi har hittat våra samarbeten, förklarar Stig-Olof.

Ser starka fördelar med att satsa på en student inom Co-op

Förra hösten inledde PEPAB samarbete med Co-op-utbildningen vid Högskolan i Gävle och studenten Mikael Visuri har nu gjort sin första arbetsperiod på företaget. Mikael läser till Maskiningenjör med Co-op inriktning vilket betyder att utbildningen genomförs under fyra år och att man sammanlagt gör 40 veckors arbetsperioder på ett företag. Arbetsperioderna är en anställning där studenten får lön av företaget. I matchningen student och företag har Högskolans kontaktpersoner haft en roll. Att sedan Mikael bor på orten och gärna vill stanna kvar där ger goda förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan honom och företaget och kanske anställning i framtiden. 

– Vi ser satsningen på en Co-op- student som en investering för att kunna utvecklas åt det håll vi önskar helt enkelt. Vi tycker att Co-op fungerar som ett slags lärlingssystem och det tycker vi är lyckosamt, säger Stig-Olof.

Han ser också Co-op-samarbetet som ett sätt synliggöra företaget och inte minst ett sätt att visa unga vilka möjligheter det finns i branschen i stort. Ett arbete som han också gör genom att vara med och stötta och samarbete med UF-företag på orten.

Deltar i Produktionslyftet

Sedan i våras har PEPAB deltagit i Produktionslyftet. Produktionslyftet är utvecklingsprogram på 18 månader där man inom företaget får utbildning och coachning för att hitta styrkorna inom företaget och öka sin konkurrenskraft.

Tidigare har de inte kvalat in i Produktionslyftet på grund av att de har varit för få anställda i företaget men nu när kriterierna är ändrade har de fått denna möjlighet och ser stora fördelar med att få delta.

Foto från Produktionslyftet

– Våra förväntningar på produktionslyftet är stora och vi hoppas att det ska leda till att vi blir ett företag med ökad konkurrenskraft, kunnig personal och maskinpark som utnyttjas optimalt, säger Stig-Olof


Han är tydlig med att att kompetensutveckling är en av deras främsta strategier i arbetet med att utveckla företaget. Studentsamarbeten, samarbetet med Co-op-utbildningen och att ingå Produktionslyftet är några av pusselbitarna i detta kompetensarbete.

Viktigt för Högskolan i Gävle

För Högskolan är samarbeten av olika slag oerhört viktiga och ett sätt att kunna vara med och bidra till ett starka näringsliv och inte minst ger det kvalitet i utbildningen för studenterna som får möjlighet att koppla sina studier till arbetet på ett företag.


Text och foto: Helen Karlsson Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2014-11-24

KONTAKT

Magnus Lemoine
Samverkansansvarig och
samordnare, Co-op
Telefon 026-64 89 02
E-post men@hig.se

Anna Näsman
Handläggare, Co-op
Telefon 026-648988
E-post ananan@hig.se

 


Vill du veta mer om co-op?

Co-op, eller Cooperative Education som
är det fullständiga namnet, är en utbildningsform där studier varvas med betalda arbetsperioder. Det finns flera fördelar: studenter får relevant arbetslivserfarenhet och en djupare förståelse för de ämnen de läser.

För företag finns stora fördelar då man
får chansen att få lära känna och introducera en student redan under studietiden – en person som kan bli en framtida medarbetare.


Vill du bli ett Co-op-företag?


Utvecklar ditt företag

Produktionslyftet erbjuder företag ett utvecklingsprogram på 18 månader, ett
program som utvecklar företagens egen inneboende förmåga att förbättra sin
konkurrenskraft. Vi tillämpar principer som bygger på Lean, men utgångspunkten är företagens egna styrkor och värderingar. Produktionslyftet har utvecklats utifrån tillverkningsindustrins behov och möjligheter, men även andra företag som kan tillämpa samma principer är välkomna.

Här hittar du kontaktuppgifter för Produktionslyftet

Läs mer på Produktionslyftets hemsida

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)