Gå till eugreenalliance
Sök

KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle arbetar sedan 2015 framgångsrikt med KTP modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna.

Loggor medfinansiärer

Samverkan mellan näringsliv och akademi

Projektet innebär i korthet att en KTP-projektledare som är en nyutexaminerad akademiker i ca ett år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.

Under hela projektet medverkar från högskolorna i Gävle eller Dalarna en kvalificerad handledare, oftast en forskare, en coach från näringslivet samt en processledare. Deras roll är att stötta både KTP-projektledaren och företaget.

KTP - ett gott exempel för företagsfrämjande

Högskolan i Gävle har sedan 2015 framgångsrikt med KTP modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna.

År 2019 blev KTP utsett som ett av de tre bästa projekten i Europa i kategorin Energieffektivisering och Gröna marknader.

Är ditt företag intresserade av ett KTP-projekt?

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i ett KTP-projekt. Kontakta då någon av av oss eller anmäl ditt intresse via vårt intresseformulär.

Kontaktpersoner KTP

Joakim Helmbrant, samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Ola Wiklund, processledare
Telefon: 070-541 27 00
E-post: ola.wiklund@hig.se

Tobias optimerar Arc Metals kylsystem

Tack vare samverkansmodellen KTP kan Tobias Holmqvist som nyutexaminerad maskiningenjör genomföra en energioptimering av befintliga kylsystem och värmeåtervinning för cleantechföretaget Arc Metal i Hofors.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)