Sök

KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle arbetar sedan 2015 framgångsrikt med KTP modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna.

Samverkan mellan näringsliv och akademi

Projektet innebär i korthet att en KTP-projektledare som är en nyutexaminerad akademiker i ca ett år på heltid genomför ett strategiskt kvalificerat utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Det kan handla om produktutveckling, marknadsutveckling, processutveckling och energieffektivisering.

KTP-projektledaren erhåller marknadsmässig lön och företaget betalar hälften av personalkostnaderna och resterande finansieras med projektmedel.

Under hela projektet medverkar från högskolorna i Gävle eller Dalarna en kvalificerad handledare, oftast en forskare, en coach från näringslivet samt en processledare. Deras roll är att stötta både KTP-projektledaren och företaget.

Så här går det till

  • En processledare från Högskolan i Gävle tar i dialog med små och medelstora företag i regionen fram relevanta utvecklingsprojekt. Företaget behöver ha sund ekonomi, tillväxtbehov och tillväxtvilja.
  • När projektbeskrivning och kravspecifikation för en projektledare är framtagna rekryteras en nyutexaminerad akademiker. Sökande till uppdraget som KTP-projektledare kan komma från högskolor i hela landet. Projektledarna anställs vid högskolan på heltid men är placerade på företaget. Företaget betalar halva lönekostnaden och resterande del betalas med projektmedel från våra finansiärer.
  • Till projektet kopplas även en forskare och en affärscoach från näringslivet som bidrar med sina kunskaper och stöttar projektet och projektledaren. Processledaren från Högskolan i Gävle följer projektet genom hela processen.

KTP Energi

Projekten ska leda till energieffektivisering och kompetensutveckling för att stärka företagens innovations- och konkurrenskraft.

KTP Science

KTP Science är forskningsinriktat. Upplägget är detsamma som i övriga KTP-projekt men projektledaren som anställs ska ha examen på minst masternivå. Utvecklingsprojektet i företaget ska också ha en tydlig koppling till ett forskningsområde på Högskolan i Gävle och skapa effekter för både företag och akademi. Forskningsområdena är Innovativt lärande, Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete och Intelligent Industri.

Är ditt företag intresserade av ett KTP-projekt?

Är du eller ditt företag intresserad av att delta i ett KTP-projekt. Kontakta då någon av av oss eller anmäl ditt intresse via vårt intresseformulär.

Kontaktpersoner KTP

Ola Wiklund, processledare, Högskolan i Gävle
Telefon: 070-541 27 00
E-post: ola.wiklund@hig.se

Joakim Helmbrant, samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Tobias optimerar Arc Metals kylsystem

Tack vare samverkansmodellen KTP kan Tobias Holmqvist som nyutexaminerad maskiningenjör genomföra en energioptimering av befintliga kylsystem och värmeåtervinning för cleantechföretaget Arc Metal i Hofors.

KTP - ett gott exempel för företagsfrämjande

Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle arbetar sedan 2015 framgångsrikt med KTP modellen för att stärka såväl akademin som befintligt näringsliv i regionerna. EU-kommissionen arrangerar varje år en tävling för att lyfta fram goda exempel på företagsfrämjande och energieffektivisering.

År 2019 blev KTP utsett som ett av de tre bästa projekten i Europa i kategorin Energieffektivisering och Gröna marknader.

Loggor medfinansiärer
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2022-08-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)