Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

2014-01-14


Informationstillfälle om EU:s nya ramprogram för forskning

Du som är intresserad av forskning och innovation har nu möjlighet att delta i ett informationstillfälle med experter från VINNOVA exklusivt på plats på Högskolan i Gävle.

Jobbar du med forskning och innovation inom näringslivet, offentlig sektor eller akademi med flera och är intresserad av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation?

Då har du möjlighet att delta i ett informationstillfälle med experter från VINNOVA exklusivt på plats på Högskolan i Gävle. 

Det ges utrymme för frågor och diskussion. Detta arrangeras i samarbete mellan Grants Office vid Högskolan i Gävle och VINNOVA.

Datum: Fredag 7 februari
Tid:  kl 13:00-15:30
Plats: Högskolan i Gävle, sal 33:202, ingång vid Valhall

Registrering från 12:30, fika serveras under pausen i programmet. Anmälan senast 3 februari till elena.ahmadi@hig.se.

Vilka möjligheter kan Horisont 2020- EU:s nya ramprogram för forskning- innebära för dig? 

Den 1 januari 2014 startade EU:s nya ramprogram för forskning och innovation - Horisont 2020. Det är EU:s största satsning på forskning och innovation och ramprogrammet kommer att ha en budget på närmare 70 miljarder euro under perioden 2014-2020.

Horisont 2020 innebär bland annat ett helhetsgrepp och integration av forskning och innovation för att lösa gemensamma utmaningar samt behålla Europa på en konkurrenskraftig position i världen.

Programmet inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande.

För mer information:
Frågor om arrangemanget besvaras av medarbetarna på Grants Office, Högskolan i Gävle. Elena Ahmadi, elena.ahmadi@hig.se,026-648591, Roland Norgren, roland.norgren@hig.se,070-556 56 69 eller Anna Jansson Åkerson, anna.jansson@hig.se, 070-5318790

Publicerad av: Helen Karlsson Sidansvarig: Maivor Hallén Sidan uppdaterades: 2014-01-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)