Vanliga frågor om uppdragsutbildning

Vad är uppdragsutbildning?

Högskolan i Gävle har staten som huvudman, precis som övriga högskolor och universitet i Sverige. Eftersom staten är vår huvudman har vi några uppgifter som staten beslutar om. En av dem är att erbjuda utbildning till företag och andra organisationer. Denna utbildningsform kallas uppdragsutbildning och innebär att vi ger kurser på uppdrag av en kund som köper utbildningen.

Verksamheten med uppdragsutbildning regleras av Förordning (2002:760) för uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Vem får köpa uppdragsutbildning?

Företag och andra organisationer kan köpa platser på en uppdragsutbildning. Privatpersoner får däremot inte göra det.

Avtalet om uppdragsutbildningen tecknas av två parter. Från det upphandlande företaget eller organisationens sida är det firmatecknaren som skriver under avtalet. Från Högskolan i Gävles sida beror det på hur stort uppdraget är. Antingen tecknas avtalet av rektorn eller av akademichefen för den akademi inom högskolan som ska leverera utbildningen.

Vem får delta i uppdragsutbildning?

Det företag eller den organisationen som upphandlar kursen beslutar om vem som får delta. Vanligtvis är det en arbetsgivare som köper någon form av kompetensutveckling till sina anställda men det kan även handla om att till exempel Länsarbetsnämnden upphandlar kursplatser åt arbetssökande.

Vilka förkunskaper krävs?

För att delta i uppdragsutbildning krävs förkunskaper som motsvarar grundläggande behörighet för högskoleutbildning. Det är arbetsgivaren som avgör om personens förkunskaper är tillräckliga. Detta gäller såväl för kurser som ger högskolepoäng som kurser när deltagarna endast får ett kursintyg.

Att arbetsgivaren avgör om en deltagare har tillräckliga förkunskaper innebär att deltagarna inte måste visa upp några betyg eller andra formella bevis på sina förkunskaper. Personer som har fått sina kunskaper genom arbetslivserfarenhet har ju ofta inga formella bevis för kunskaperna.

Kan man få akademiska poäng?

Ja, vissa kurser ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vid examinationen för uppdragsutbildningar ställer vi samma krav som i den akademiska grundutbildningen. Det kursbevis som deltagarna får efter att ha avslutat kursen och blivit godkända ger dessutom samma akademiska status som examinationen i grundutbildningen. Det innebär alltså att poängen från uppdragsutbildningen är likvärdiga med de från Högskolans grundutbildning.

Publicerad av: Joelin Quigley Berg Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2017-09-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)