Forskarfredag

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival med aktiviteter över hela landet. I år arrangeras den fredag den 24 september.

Högskolan i Gävle bjuder in till en spännande fredag där du får möta några av våra forskare som är kopplade till våra strategiska forskningsområden. Genom fyra strategiska forskningsområden bidrar Högskolan till att möta många av de samhällsutmaningar som vårt samhälle står inför.

Under ForskarFredag presenterar vi lite av den forskning som är knuten till tre av våra strategiska forskningsområden, och totalt medverkar sju av våra forskare som i korta föreläsningar ger en bild av sin forskning.

På denna sida kommer du att hitta all dokumentation efter seminariet samt utvärdering.

Dokumentation

Här kommer du att hitta forskarnas presentationer och de föreläsningar som spelas in under Forskarfredag.

Utvärdering

Vi vill gärna ha in dina synpukter på ForskarFredag. Om du deltog på någon av våra föreläsningar ber vi dig därför att fylla i en kort enkät som du hittar via länken eller via QR-koden. Utvärderingen

QR-kod för utvärdering
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2021-09-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)