Gå till eugreenalliance
Sök

Digitalisering av svensk hälso- och sjukvård

Hur påverkas vårdpersonal och användare när vården digitaliseras? Välkommen till en kväll med fokus på aktuell forskning inom området på Gävle slott.

Digitalisering är något som berör alla sektorer av samhället och även hälso- och sjukvården. Digitaliseringen ger en mängd fördelar och möjligheter, men kräver också utveckling och ändrade arbetssätt. Det finns också varierande möjligheter för brukare att ha fördel och dra nytta av de möjligheter som öppnas. Hos vårdgivaren ställs också nya krav på såväl teknik som arbetssätt.

Program

Under kvällen kommer tre forskare från Högskolan i Gävle och Region Gävleborg berätta om var forskningen om dessa frågor befinner sig.

  • Inledande presentation av forskningsprogrammet ”Digital Shapeshifting”. Digitalisering, en komplex samhällsutmaning - hur kan vi nyttja dess möjligheter samtidigt som vi hanterar risker och utmaningar. Annakarin Olsson
  • Nya digitala arbetssätt inom svensk hälso- och sjukvård – hur skapar man en inkluderande och tillgänglig digital vård?
    Annica Björkman
  • Vad händer med arbetsmiljön i samband med digitalisering
    Maarit Wirkkala
  • Min vård Gävleborg och 1177.se
    Maarit Wirkkala och Annica Björkman

Om forskarna

Maarit Wirkkala

Maarit Wirkkalas forskningsområde är eHälsa, ett relativt nytt fält där forskning bedrivs utifrån flera ämnen, i detta fall vårdvetenskap. Maarit Wirkkala intresserar sig för hur digitala vårdalternativ påverkar personalens arbetsmiljö och därigenom även kända patientsäkerhetsaspekter, men också hur vårdkvaliteten uppfattas i ett snabbt växande digitalt vårdutbud.

Annica Björkman

Annica Björkman är främst aktiv inom forskning kring nationellt samordnad telefon-rådgivning, 1177 Vårdguiden. Hon intresserar sig bland annat för telefonsjuksköterskors arbetsmiljö samt att möta uppringare med psykisk ohälsa. Annica Björkman forskar även inom området Nätbaserat lärande.

Annakarin Olsson

Annakarin Olssons forskning rör äldre personer, deras närstående och vårdpersonal. Avhandlingen handlade om informations- och kommunikationsteknologiska (IKT) stöd i det dagliga livet för personer med demens och deras närstående. Den digitalisering som nu sker i samhället är även del av hennes nuvarande forskning.

Datum: 7 november

Plats: Gävle Slott

Tid:
16.30-19.00 Föreläsningar
19.00-20.00 Middag och mingel

Anmäl dig här

Kontakt

Samverkansspecialist, Högskolan i Gävle

Joakim Helmbrant
Telefon: 026- 64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

FoU Strateg, Region Gävleborg

Johannes Nilsson
Telefon: 026-531362
E-post: johannes.nilsson@regiongavleborg.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)