Gå till eugreenalliance
Sök

Hur Forskarna på slottet inspirerade Gävle kommun till ett stort samarbete

- Jag blev inspirerad vid Forskarna på Slottet, bollade idéer där med samverkansansvariga Anna Jansson Åkerson, vilket ledde till ett samarbete i forskningsprogrammet om flexibelt arbete, säger Eva Jackson, sektorchef Livsmiljö vid Gävle kommun.

Föreläsningssalen på slottet

Kommunen hade ett stort intresse av att undersöka vad flexibelt arbete innebär för medarbetarna och "Forskarna på slottet" gav den avgörande kontakten med Högskolans forskare.

En kontakt och ett samarbete som leder till forskningsprogrammet "Flexibelt arbete" där en forskargrupp under ledning av Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle, under sex år, hos en stor grupp anställda, ska undersöka det flexibla arbetets möjligheter och risker.

Eva Jackson

- Jag känner mig lite stolt att det som började med en inspirerad idé, med Högskolans engagemang, har fått det här resultatet. Nu är min förhoppning att forskningen ska kunna hjälpa oss förbättra situationen för våra medarbetare, inte minst viktigt nu under pandemin, säger Eva Jackson.

Forskarna på slottet - en fantastisk möjlighet

Gunnar Bergström, är professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och projektledare för forskningsprogrammet. Han ser "Forskarna på slottet" som en fantastisk möjlighet att som forskare få en chans att tala till en intresserad publik från det omgivande samhället.

- Vår forskning kräver samarbete med organisationer för att den ska bli tillämpbar, så samarbetet med kommunen var jätteviktigt. Vi sticker ut då det här är forskning som direkt kan implementeras/användas i arbetslivet, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap.

- Det här är ett jättebra exempel på samverkan och vad Forskarna på Slottet kan resultera i. Vi har några fina exempel på samarbeten som har startat med detta, och tillfället när Eva Jackson och jag möttes och såg möjligheter till samverkan är ett av dem, säger Anna Jansson Åkerson, samverkansansvarig på Högskolan.

Anna Jansson samverkansansvarig

Forskarna på slottet

Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg samarbetar sedan många år för att arbetsliv och forskning ska mötas och utvecklas tillsammans. Forskarna på slottet är en mötesplats för utbyte av kunskap, idéer och goda exempel som i sin tur kan skapa samverkan mellan forskning och arbetsliv

Flexibelt arbete

Flexibelt arbete är ett forskningsprogram som vill undersöka möjligheter och utmaningar med nya arbetsformer och anställningsformer i det moderna arbetslivet.

Projektet, i samarbete med sektorn Livsmiljö, Gävle kommun, där också andra delar av kommunen, tillsammans med kommunala bolag och stora företag är med, ingår i Högskolan i Gävles stora forskningsprogram om flexibelt arbete och finansieras av Forte och i delar av AFA försäkring, med cirka 18 miljoner kronor fördelat över sex år.

Pressmeddelandet från den första studien, "Unik forskning: Hemarbetande under pandemin sover längre men är lika produktiva", rönte ett mycket stort intresse hos media och även internationellt: Vetenskapsradion P1, SR P4, DN, lokal media och en mängd media relaterat till arbetsliv, med flera, gjorde egna reportage.

Kontakt

Gunnar Bergström

professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle
E-post: gunnar.bergstrom@hig.se
Tel: 073-622 58 60

Forskarpresentation Gunnar Bergström

Eva Jackson

sektorchef Livsmiljö Gävle, Gävle kommun
Tel: 070-414 06 20

Anna Jansson Åkerson

samverkansansvarig vid Högskolan i Gävle
E-post: anna.jansson@hig.se
Tel: 070-5318790

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2022-10-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)