Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarna på slottet 2016-2017

Här hittar du dokumentation från seminarieserien Forskarna på slottet som genomförts under 2016/17

Dagens unga och framtidens arbetsliv - 9 maj 2017

Medverkade gjorde:

Birgit Lindgren Ödén är religionssociolog, universitetslektor och fil dr och har forskat kring ungdomars värderingar och hur dessa följer med upp i vuxenålder. Birgit kommer att resonera kring hur ungdomars värderingar påverkar synen på arbetslivet, hur arbetslivet kan lära av våra ungdomar och hur vi möter varandra i arbetslivet. Detta för att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser.

Eva Boman och Margareta Petrusson kommer utifrån sina erfarenheter resonera kring hur arbetsplatser kan arbeta med sitt varumärke som arbetsgivare för att lyckas rekrytera arbetskraft för morgondagens utmaningar? Vi får också en inblick i hur Högskolans PA-program samarbetar med arbetsgivare.

Eva Boman är fil dr i tillämpad psykologi och utbildningsledare för Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle.

Margareta Petrusson har arbetat som HR-direktör och är idag lärare på Högskolans Personal- och arbetslivsprogram.

Hållbar logistik och infrastruktur - 23 februari 2017

Medverkade gjorde:

Magnus Ernström, projektledare för elvägsprojektet på Region Gävleborg berättar om världens första elväg på E16 mellan Kungsgården och Sandviken. Han visar hur samarbetet mellan forskning och tillämpning ser ut, hur de förstärker varandra, vilka möjligheter som finns för näringslivet i regionen och om nästa steg i elvägsprojektet.

Lars Löfqvist och Camilla Niss, forskare från CLIP (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) vid Högskolan i Gävle berättar om den studie de påbörjat av elvägsprojektet, vilken fokuseras på innovationsupphandling och innovationsstödjande leverantörer. 

Stephan Barthel, forskare i hållbar stadsplanering vid Högskolan i Gävle och vid Stockholm Resilience Centre pratar om hur den hållbara staden kan skapas. Förtätning är högst aktuellt inom stadsplanering för att lösa energifrågor och tillgänglighet. Samtidigt växer insikten om naturområdens roll för vuxnas och inte minst barn välbefinnande, hälsa och lärande. Stephan önskar samarbeten mellan arkitekter, ekologer, psykologer och sociologer för att med bred kompetens utforma hållbara stadsmiljöer.

Amer Jazayrli, doktorand i hållbar logistik med inriktning mot hållbarhet. Hans forskning handlar om samverkan mellan logistikköpare och logistikoperatörer med målet att uppnå hållbarhet. Forskningen undersöker även de huvudsakliga drivkrafterna och hindren för hållbarhetsarbete i aktörernas relationer samt hur man genom samordning kan nå en grönare leveranskedja. (seminariet är på engelska, men Amer svarar på frågor på svenska).

Hälsofrämjande arbetsliv - 22 november 2016

Medverkade gjorde:
Sam Larsson,
professor i socialt arbete och en av forskningsledarna inom forskningsprofilen Hälsofrämjande arbetsliv. Han visade på vad området innebär och vilken betydelse forskningen har för företag och organisationer i samhället. Ta del av Sams presentation Pdf, 2 MB.

Helena Jahncke, doktor i psykologi, forskar inom ämnet Arbetshälsovetenskap. Hon gav exempel på hur forskning och näringsliv kan mötas för att hitta verktyg att skapa framtidens hälsofrämjande arbetsplats. Exemplen är från de fleråriga forskningsprojekt hon driver i samarbete med Trafikverket. Ta del av Helenas presentation Pdf, 2 MB.

Annica Björkman,  leg. sjuksköterska och lektor i vårdvetenskap och
biträdande utbildningsledare för specialistsjuksköterskeprogrammen vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Annicas forskning utgår från arbetsmiljö, kommunikation och patientsäkerhet. Hon har samverkat med 1177 Vårdguiden och forskat utifrån telefonsjuksköterskors villkor och arbetsmiljö. Ta del av Annicas presentation Pdf, 963 kB.

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2018-04-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)