Gå till eugreenalliance
Sök

Miljöexponering i hållbar stadsplanering

Den 18 april 2023 genomfördes ett Forskarna på slottet under temat: Miljöexponering i hållbar stadsplanering. Medverkande forskare var Stephan Barthel, professor miljövetenskap, Högskolan i Gävle och Colum Walsh, professor i genetik och forskningshandledare, Region Gävleborg.

Miljöexponering i hållbar stadsplanering

Hur påverkar stadsplanering dina gener? Vad kan vi lära av de spår som bland annat vår närmiljö lämnar i våra gener för att utveckla våra städer både för människans välbefinnande och samtidigt minska vår klimatpåverkan? Du som är nyfiken på aktuell forskning om hur våra gener påverkas av omgivningen och hur forskning om hållbara städer kan använda sig av detta är välkommen till en kväll på Gävle Slott.

Epigenetik: samspelet mellan arv och miljö

Vi vet att vi får många egenskaper från våra föräldrar men visste du att miljö och beteende också kan lämna spår i dina gener? Den senaste forskningen visar att många stressmoment vi utsätts för lämnar kännbara förändringar i generna, förändringar som går att läsa av månader eller till och med flera år efteråt! Med rätt teknik kan vi nu avgöra om människor har blivit utsatta för miljögifter, näringsbrister eller andra problem i sin omgivning. Att kunna skapa dessa så kallade epigenetiska profiler kan ge oss nya insikter och vara till nytta i allt från medicin till stadsplanering.

Colum Walsh, professor i genetik och forskningshandledare Region Gävleborg.

Hållbar stadsutveckling för både människan och miljön – hur går det till?

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap.

Stephan Barthel forskar om hur utveckling av städernas naturmiljöer kan erbjuda nya sammanhang och beteenden för människor och hur det kopplar till en globalt hållbar utveckling. Han vill förstå och vara med och driva en hållbar stadsutveckling för lokala ekosystem, människors välbefinnande och för städernas förnyelseförmåga. Hur kan man skapa platser där människor trivs att leva, verka och bo, samtidigt som vi radikalt minskar vårt klimatavtryck?

Stephan Barthel, professor i miljövetenskap och vetenskaplig ledare för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

Högskolans rektor tillsammans med Landshövding och Regiondirektören samt moderator Christoffer Carstens

Högskolans rektor tillsammans med Landshövding och Regiondirektören samt moderator Christoffer Carstens

Menti från Forskarna på slottet

Under Forskarna på slottet fick publiken svara på frågor via menti. Här är resultatet från en av dem.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2024-02-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)