Gå till eugreenalliance
Sök

Samarbeta med forskare

Genom samarbete kan verkliga samhällsutmaningar hos företag, offentlig sektor och organisationer bli till intressanta och utvecklande frågeställningar för våra forskare. Samtidigt kan de vi samverkar med få tillgång till ny kunskap och nya resurser.

Doktoranderna Robert Johansson & Mohammad Jehedi ''inuti'' tesbädden för stål 190327.

Genom samverkan blir verkliga utmaningar hos företag, offentlig sektor och organisationer till intressanta och utvecklande projekt för våra forskare. Det kan till exempel handla om erfarenhetsutbyte eller större forskningsprojekt där vi löser samhällsutmaningar tillsammans.

Våra forskare har ett nära samarbete med det omgivande samhället. De behöver ständigt pröva och utveckla sina teorier i samarbete med företag och organisationer. Kanske kan din verksamhet ingå i ett sådant samarbete och få tillgång till ny kunskap och inspiration

Ditt företag eller din organisation kan anlita forskare bland annat för att:

  • lösa specifika problem
  • hjälpa till att utveckla en idé
  • göra utvärderingar eller andra typer av uppdrag
  • kompetensutveckla din personal


Att samverka med forskningen utvecklar ditt företag, likväl som du och ditt företag kan vara med och bidra till nya forskningsresultat. Alla vinner på ett utbyte av kunskap och erfarenheter.

Forskningen vid Högskolan i Gävle är indelad i fyra strategiska forskningsområden:
Hållbar stadsutveckling, Hälsofrämjande arbete, Innovativt lärande, Intelligent industri

Ta del av vår forskning

Som företag kan du ta del av vår forskning på olika sätt. Vi arrangerar regelbundet olika mötesplatser kring olika teman där du får möjlighet att möta våra forskare och diskutera kring vår forskning. Vi har också olika samverkansarenor som kontinuerligt utvecklas tillsammans med våra samverkanspartners.

Kontakt

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant, Samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2022-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)