Gå till eugreenalliance
Sök

Samarbeta med studenter

På Högskolan i Gävle finns flera möjligheter att samarbeta med våra studenter. Ett samarbete som ger mycket till både studenter och arbetsgivare. Här presenterar vi några av de vanligaste formerna för samverkan med studenter.

HIG studenter höstterminen 2017

Co-op

Co-op (Cooperative Education) är utbildningsformen där studier varvas med arbetsperioder. Som arbetsgivare anställer du en student redan under utbildningstiden, och studenten varvar sedan perioder i skolan med perioder som anställd ute i verksamheten. Samtidigt som studenterna läser aktuella teorier får de även praktisera sina färdigheter ute på ett företag. Co-op finns idag vid de tekniska utbildningarna vid högskolan.

Examensarbete

Ett examensarbete kan göras i samarbete med en organisation eller ett företag. Det kan till exempel handla om en utmaning i verksamheten som uppdragsgivaren vill ha undersökt eller utredd. Förutom att ge förslag på lösningar kan studenterna ofta bidra med nya idéer och perspektiv som kan användas i verksamheten. Det är vanligt att examensarbeten görs i samverkan med företag på de tekniska utbildningarna, men det kan även göras på andra utbildningsprogram.

Studenter

Fadderverksamhet

Vissa av högskolans utbildningsprogram arbetar med fadderverksamhet. Då samarbetar organisationer och företag med studenter genom att bli en kontaktorganisation till programmet. Studenterna genomför vissa kurser i ett nära samarbete med kontaktorganisationen. Fadderverksamhet ger studenterna en möjlighet att omsätta teori till praktik, och organisationerna kan få problem belysta på ett nytt sätt. Fadderverksamhet finns idag på Högskolans PA-program, Idrottsvetenskapliga programmet och programmet för Folkhälsostrateg för hållbar utveckling.

Gästföreläsare

På de olika utbildningsprogrammen är det vanligt att ta in gästföreläsare som är verksamma utanför universitet och högskola. De har kunskaper och erfarenheter som kan ge studenter inspiration, insikter i ett specifikt yrkesområde eller expertområde samt utgöra förebilder.

Praktik

Syftet med praktik är att studenten ska få värdefull erfarenhet och skaffa sig kontakter inom den bransch de utbildar sig inom. För arbetsgivare är praktiken ett sätt att vara med och bidra till att en student får värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som det kan bidra till nya perspektiv på verksamheten. Några av Högskolans utbildningsprogram har praktik, och längden på praktiken kan variera utifrån program.

HIG studenter höstterminen 2017

Projektarbete

  • Samverkan med studenter kan också ske i kortare kurser, sk projektkurser eller projektarbeten. Ofta utgår då studenterna från ett konkret problem som med fördel kan vara verkliga och komma som förslag från arbetsgivare. På Högskolan i Gävle är det vanligast i våra tekniska utbildningar, men även andra utbildningsprogram kan jobba med samverkan i projektkurser.
  • Mer information om projektarbete
    Samverkansprojektet FramFör

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Inom professionsutbildningar, till exempel sjuksköterske-, socionom- och lärarutbildningar ingår Verksamhetsförlagd utbildning som ett obligatoriskt inslag. VFU innebär att studenten under vissa återkommande perioder är ute och praktiserar sitt kommande yrke på arbetsplatser. Syftet med VFU är att rusta studenten med kunskaper och kompetenser för den framtida yrkesrollen. Studenten får möjlighet att praktiskt testa de teoretiska kunskaper som de får genom utbildningen.

Utbildningsråd

Genom att sitta med i ett utbildningsråd kan du som organisation eller företag vara med och påverka utbildningens innehåll. Varje utbildningsprogram har ett utbildningsråd där studenter, lärare och representanter från branschen diskuterar bland annat kring utbildningens upplägg, och vilka de framtida behoven kan vara inom yrket. Utbildningsråden träffas 1-2 ggr per termin, och samtliga utbildningsprogram på Högskolan har ett utbildningsråd

Kontakt

Centrala samt övergripande samverkansfrågor

Joakim Helmbrant, Samverkansansvarig
Telefon: 026-64 89 05
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2022-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)