Gå till eugreenalliance
Sök

Det handlar om att ge och ta

Samverkan med branschen och studentföreningen är viktiga delar i vårt fastighetsmäklarprogram. Och det ger resultat. När det gäller upplevd kvalité ligger programmet i topp hos såväl studenter som mäklarbranschen

Jonas Molin, universitetsadjunkt i företagsekonomi. Avdelningen för Ekonomi, Akademin för utbildning och ekonomi.

Utbildningsledare Jonas Molin berättar om hur framgångsrik samverkan kan se ut.
– Vi har ett mycket bra samarbete och löpande dialog med branschen. Det har vi haft under lång tid och kontakterna är något vi värdesätter och vårdar. Den första frågan vi ställer oss är: Vad kan vi bidra med till branschen?

Naturligtvis givet våra ramar och förutsättningar, men har du den attityden får du ett engagemang tillbaka. Han tar upp branschrådet som ett exempel.
– Egentligen heter det utbildningsråd. Men vi säger branschråd externt. Det ger ett signalvärde, att det är kompetensförsörjningen i mäklarbranschen som är i fokus.

Jonas berättar om sin kollega Mats Lövgren som är biträdande utbildningsledare. Han har tidigare drivit ett framgångsrikt mäklarkontor som ägare och franchisetagare.
– När han kom till Högskolan i Gävle började han direkt fråga sina gamla kollegor och ledande personer i branschen vad de önskade av Högskolan. Han hade de kommersiella dragen som vi saknade. Vi behövde visa att vi menade allvar.

I branschrådet sitter HR-chefer från de fyra största mäklarfirmorna i landet, represen-tanter från två branschorganisationer, Jonas och Mats från Högskolan och även två studenter från varje årskull. Han berättar att studenterna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Det finns byråer som rycker i dem redan vid inspark.
– I grunden är det fantastiskt kul, men vi vill få chansen att uppmana dem att känna sig för och djupare förstå vad yrket handlar om innan de gör sina karriärval. Rimligen blir det bättre för såväl individen som den framtida arbetsgivaren. Det är ett konkret exempel på vad vi diskuterar i branschrådet.

En annan sak som diskuteras i rådet är den höga personalomsättningen inom branschen. Till exempel har Högskolan varit drivande i frågan om garantilön för nya mäklare. När de för första gången tog upp frågan med de största aktörerna fick de svaret: Aldrig i livet! Men numera har garantilönen blivit verklighet på de flesta byråer.
– En viktig del i vår samverkan är samarbetet med Högskolemäklarna. Det är en ideellt driven studentförening som arrangerar ett 20-tal företagspresentationer och event per år. I februari arrangerar de Mäklardagen, som är den enskilt viktigaste årligt återkommande rekryteringsdagen i branschen.

Eftersom Högskolemäklarna ger rekryteringsmöjligheter kan vi också ställa krav på våra gästföreläsare, att de fokuserar på det som är relevant för våra kurser.
– Vi är oerhört tacksamma för det arbete och engagemang Högskolemäklarna lägger ner.

Det är en central del i den upplevda kvalitén att vara mäklarstudent vid Högskolan i Gävle och något vi i lärarkåren aldrig skulle kunna åstadkomma på egen hand. Han säger att framgångsreceptet är att vårda relationerna med branschen och Högskolemäklarna.
– När alla bidrar från sitt håll skapas en helhet som är svår att överträffa. Det handlar om att ge och ta i olika sammanhang. Så måste vi tänka, om vi ska fortsätta att utbilda landets mest attraktiva mäklarstudenter.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2023-08-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)