Sök
Kommunikation

Praktik för Kommunikationsprogrammet - inriktning kommunikatör

Vill du som arbetsgivare vara med och forma framtidens kommunikatörer? Här har du chansen att kompetensutveckla studenter och samtidigt få ett ömsesidigt utbyte.

Praktiken är en ovärderlig möjlighet för en student. Den ger studenten en tydligare koppling till kommunikationsyrket genom att omvandla teorier till praktiska erfarenheter. För dig som arbetsgivare är det ett unikt tillfälle att få kunskap och nya perspektiv på din verksamhet som du kanske inte skulle få annars. Det ger dig också chansen till framtida rekryteringar.

Praktik under 10 veckor

Studenter på Kommunikationsprogrammet med inriktning Kommunikatör gör som en del av sin utbildning praktik. Praktikperioden är förlagd under en tioveckorsperiod: från november till mitten av januari. Syftet med praktiken är att ge studenterna praktisk erfarenhet av hur kommunikationsprogrammets teoretiska kunskaper kan tillämpas i arbetslivet.

Praktikens mål är att studenten ska visa kunskap och förståelse för relationen mellan teori och praktik, och kunna reflektera kritiskt över detta. Studenten ska få möjlighet att under handledning arbeta med olika arbetsuppgifter som ingår i kommunikatörsyrket.


Komma närmare verkligheten

Tidigare kullar studenter har praktiserat på myndigheter, i olika organisationer och på företag. De har arbetat med olika former av strategisk kommunikation: skrivit pressmeddelanden, utvecklat hemsidor, sammanställt rapporter, organiserat event, filmat och lagt upp strategier för kommunikation på sociala medier som Instagram och Facebook- för att bara nämna några av uppdragen studenterna haft under sin praktik.

Genom detta har de fått erfarenheter av vad det mångfacetterade yrket som kommunikatör kan innebära.


Vad tycker praktikanterna?

Hilda Danielsson

 

Namn: Hilda Danielsson
Ålder: 27 år
Hemort: Uppsala
Praktikplats: Ullman PR

Jag har fått en tydligare bild
av vad jag kommer vilja
arbeta med i framtiden.

Intervju med Hilda

Hur tänkte du när du skulle söka praktikplats?

- Det jag märkte var att konkurrensen är rätt stor i Stockholm och det var många företag som hade seriösa processer och tester man skulle utföra. När jag hade intervjun på Ullman PR som var en mindre byrå, fick jag känslan av att man skulle få vara involverad i alla arbetsuppgifter, vilket senare visade sig stämma och var därmed helt rätt beslut.

Vad hade du för mål med praktiken?

- Mitt mål med praktiken var att jag ville lära mig så mycket som möjligt och få erfarenheter kring branschen och dess arbetsuppgifter. Erbjuds praktik i programmet du läser tycker jag definitivt att man ska ta den chansen, då man verkligen kan få en inblick i arbetslivet utifrån det program man läser.

På vilket sätt tror du att du kommer ha nytta av praktiken?

- Jag har fått grundläggande kunskaper i många olika områden inom PR och fått en större förståelse kring branschen. Jag har även fått chansen att arbeta med olika redigeringsprogram och eftersom många företag kräver en viss typ av kunskap kring det är jag tacksam att jag nu bland annat kan utforma enklare annonser. Jag har även fått en tydligare bild av vad jag kommer vilja arbeta med i framtiden.


Hildas tips till framtida praktikanter:

 • Börja sök praktikplats i god tid
 • Sök många praktikplatser
 • Välj en plats där du kommer att få vara involverad i det mesta
Martin Jibbefors

 

Namn: Martin Jibbefors
Ålder: 23 år
Hemort: Karlskoga
Praktikplats: Länsförsäkringar Gävleborg

Jag kommer att bära med mig
erfarenheter som jag aldrig
hade fått med bara utbildningen.


Intervju med Martin

Hur tänkte du när du skulle söka praktikplats?

- Först började jag att fundera över vad jag ville lära mig mer om och vad jag skulle kunna bidra med under en tio veckors period. Själva valet av att praktisera på Länsförsäkringar var inte alls svårt efter att jag beslutat vad jag ville få ut av min praktik.

Vad hade du för mål med praktiken?

- Jag ville lära mig mer om internkommunikation och få delta i olika typer av projekt för att få bredda mina egna kunskaper, men också se hur det är att arbeta som kommunikatör inom ett större företag eller bolag. Samtidigt ville jag testa mig själv genom att välja något som var utmanande.

På vilket sätt tror du att du kommer ha nytta av praktiken?

- Jag kommer att bära med mig erfarenheter som jag aldrig hade fått med bara utbildningen. Att hantera och lösa projekt med ett kommunikativt perspektiv och att hela tiden försöka utveckla information både internt och externt för att få bolaget att växa är två stora och viktiga erfarenheter. Att hela tiden vara påkopplad och vilja analysera för att fortsätta bli bättre.

Martins tips till framtida praktikanter:

 • Fundera över vad du skulle vilja arbeta med i framtiden
 • Börja i tid med att söka praktikplats och våga utmana dig själv
 • Ha en vilja att lära dig så mycket som möjligt


Möjlighet att få handleda och forma

Under praktiken har studenterna en handledare på den arbetsplats där de praktiserar. Denne introducerar dem till arbetsplatsen, för en dialog om arbetsuppgifter, och är redo att svara på frågor, ge återkoppling och stöd kring praktikantens uppdrag. Som handledare på praktiken handlar det om att sätta av tid för att planera praktiken med studenten/praktikanten, följa upp och stödja om så behövs. Studenten/praktikanten tänks arbeta som en kommunikatör så det ni får i gengäld är en intresserad student som kan bidra i arbetsplatsens kommunikationsarbete.

De som varit handledare för våra studenter vittnar om att det är lärorikt och utvecklande att ta emot praktikanter. Handledarrollen är en möjlighet att möta en engagerad student som läser aktuella kurser, och att genom detta få ytterligare perspektiv på kommunikatörsrollen och kommunikatörsyrket.


Vad är fördelen med att ta emot praktikanter?

Lena Bogren

 

Namn: Lena Bogren
Länsförsäkringar Gävleborg
Kommunikationsansvarig

Det är alltid bra att få input
från ett nytt och annat håll
på den kommunikation vi gör.


Intervju med Lena

Vad tycker du om att vara handledare?

- Det är både roligt och givande.

Vad är det som är bra med att ta in praktikanter?

- För det första är det ju alltid bra att få input från ett nytt och annat håll på den kommunikation vi gör och det uppdrag vi har. Dessutom är det nyttigt att få frågor, och även ställa frågor till sig själv kring hur vi gör jobbet och varför. Det kommer alltid förbättringar ur det också.

Har du varit handledare för praktikanter tidigare?

- Ja, vi har haft student från Högskolan i Gävles kommunikatörsprogram som gjort fältstudie hos oss under några månader. Dessutom tar vi emot praktikanter från gymnasieutbildningar ibland och även unga från Arbetsförmedlingen som behöver ett steg in, och bild av livet, i arbetslivet.

Lenas tips till framtida praktikanter:

 • Var nyfiken och öppen för olika uppgifter
 • Prova, och prova igen
 • Gör, skriv, tänk, resonera och gör igen

Under praktiken finns det verkligen chansen att vara ”praktisk” – och med det chansen att få återkoppling och sammanhang på det du som praktikant/student tänker, tycker och skriver t ex, och möjligheten att reflektera över och koppla ihop praktikuppgifterna med teorin i skolan. Då tror jag att praktiken hjälper till att ”sätta litteraturen” mer också.


Examination

Under praktiken skriver studenterna loggböcker och PM som Högskolans lärare ger återkoppling på.


Kursansvarig

Karin Lövgren

 

Namn: Karin Lövgren
Högskolan i Gävle
Universitetslektor, Fil dr.

Det är givande då studenter
efter praktiken kommer tillbaka
till Högskolan och avslutande
studier med en mer nyanserad
bild av kommunikationsyrket.

Intervju med Karin

Varför tycker du att det är bra med en praktikkurs?

- Praktiken är ett viktigt inslag i studenternas utbildning. Det är en möjlighet för dem att utvecklas, och att pröva sina teoretiska kunskaper i vardagen som kommunikatör. Studenterna blir en resurs på respektive arbetsplats. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kursen ingår i deras utbildning. De kan inte förväntas kunna allt redan, och de behöver handledning och återkoppling av en erfaren kommunikatör på arbetsplatsen.

Vad har tidigare studenter tyckt om praktikkursen?

- Detta är ett roligt och uppskattat moment på utbildningen. Det har varit väldigt givande för tidigare studenter som kommer tillbaka till Högskolan med en mer nyanserad bild av kommunikationsyrket.

Karins tips till framtida praktikanter:

 • Tänk igenom vad du vill få ut av din praktik
 • Var ute i god tid när du söker
 • Sök på flera platser

Som kursansvarig för praktikkursen är min erfarenhet att kursen och praktiken innebär en möjlighet för studenterna att utvecklas. De är entusiastiska kring de olika uppdrag som ingår i kommunikatörsyrket, och upptäcker hur mycket de har med sig från kurser de läst under utbildningen. Det är givande att läsa deras insiktsfyllda texter om erfarenheter och lärdomar.

Från Högskolans sida är vi glada att företag, organisationer och myndigheter har möjlighet att ta emot våra studenter.


Mer information

Kontakt

Karin Lövgren

Kursansvarig och Universitetslektor, Fil dr. vid Högskolan i Gävle

Tel: 070-453 65 81

E-post: karin.lovgren@hig.se

Publicerad av: Maria Åstrand Swenneke Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2020-01-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)